Zélf eenzaamheid voorkomen

‘Ouderen moeten zélf eenzaamheid voorkomen’

- promotie -

Zo luidde onlangs een titel uit het NRC handelsblad. Misschien wilt u ze daar een handje bij helpen? Welzijn Divers zoekt verschillende vrijwilligers in de strijd tegen eenzaamheid:

• Participatiecoaches
Deze coaches helpen 55 plussers hun netwerk op peil te houden of te vergroten om in de toekomst eenzaamheid te voorkomen. Uiteraard kunnen zij er ook aan bijdragen bestaande eenzaamheid te bestrijden, dan wel beter draaglijk te maken.

• Dementiemaatjes
Een maatje helpt mensen met dementie met praktische zaken, onderneemt activiteiten met hen voor de gezelligheid of ter ontlasting van de mantelzorger.

• Bezoekdienst weduwen en weduwnaars
Het overlijden van een partner is vaak een aangrijpende gebeurtenis. Voor de nabestaande breekt er een moeilijke periode aan, waarin behoefte is aan veel steun.
Vrijwilliger: “Wie zijn partner heeft verloren, krijgt vaak te horen dat hij of zij het verlies zélf zal moeten verwerken. Dat klopt. Maar daar willen wij vanuit de Bezoekdienst wel wat aan toevoegen: het is fijn om een steuntje in de rug te krijgen om het goede pad te vinden om alleen weer verder te kunnen gaan.”

In ruil voor uw vrijwillige inzet bieden wij u zinvol vrijwilligerswerk, deskundigheidsbevordering in de vorm van training en intervisie, goede begeleiding, nieuwe contacten (o.a. met de collega-vrijwilligers) en een reële onkostenvergoeding.
U bent van harte welkom om ons team van vrijwilligers te versterken! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Moniek van Oss van Welzijn Divers m.vanoss@divers.nl tel: 06-46768108