Wonder van Empel

Van 29 juni tot en met 3 juli zijn we met een groep van 23 mensen uit de parochie H. Maria & H. Johannes op bedevaart naar Spanje geweest op uitnodiging van het Spaanse leger. Het Spaanse leger hecht veel belang aan het Wonder van Empel. Ze willen de band met ons daarom graag levend houden en de traditie versterken. Daarom komen er jaarlijks ook verschillende soldaten en officieren naar Empel. Op 24 juli komt er weer een delegatie uit Spanje. We zullen dan een H. Mis vieren bij de kapel aan de Empelsedijk op 25 juli.

Tijdens ons bezoek werden we fantastisch ontvangen in de militaire residentie in Pontevedra. We hebben onder meer een bezoek gebracht aan de kazerne en aan Santiago de Compostella. Bij een bedevaart hoort uiteraard ook een bezoek aan de kathedraal en we hebben hier kaarsjes opgestoken en gebeden voor de mensen in Empel. We hebben daarnaast bijzondere ontmoetingen gehad en veel gezien. Bij het bezoek aan de kazerne kregen we heerlijke Tapas aangeboden en we hebben cadeaus uitgewisseld met daarbij onderstaande speech:

- promotie -

Namens de gehele gemeenschap van Empel alsook de mensen die hier aanwezig zijn willen wij jullie danken voor de uitnodiging en de warme ontvangst te Pontevedra.
Het Wonder van Empel dat geschied is in 1585   heeft op dit moment de twee naties samengebracht. Wij danken God dat Hij ons hier op deze plaats bij elkaar heeft gebracht.
Wij bidden op voorspraak van Maria  Onbevlekte Ontvangenis, Patrones van het Spaanse leger, voor zegen voor het hele leger en hun families.
Wij bidden dat er in jullie gezinnen liefde, vrede, gezondheid en voorspoed mag zijn.
Nu gaan wij aan jullie de 10 kg. grond geven welke wij hebben meegebracht, gegraven bij de kapel te Oud Empel. Dit op verzoek van de luitenant-kolonel Andrés Alvarado.
We konden ons niet voorstellen hoeveel belang jullie hechtten aan grond vanuit Empel.
En wij bewonderen jullie geloof. Ook willen wij
jullie een schilderij geven dat het gebied rondom Empel laat zien. De rivier de Maas, Oud Empel, de Spanjaarden en de boten. Empel is getuige geweest van grote strijd van  de Romeinen, de Spanjaarden tot de Tweede Wereldoorlog. Empel is een plaats van overwinning!!! De Spaanse pelgrims worden steeds belangrijker en ze worden een voorbeeld voor de Empelnaren. Wij willen graag Maria Onbevlekte Ontvangenis in het Spaans en in het Nederlands eren, om haar te vragen, om met ons te wandelen en ons te vergezellen op onze levensweg door het bidden van het Ave Maria…. Wees gegroet….

Lieve Maria, Moeder van Jezus, Wonder van Empel, dank U voor Uw liefde en goede zorgen.