Wikveld for Africa nog niet naar Oeganda

Een bijdrage namens het bestuur van W4A

Oeganda is één van de laatste landen dat door het Corona-virus is getroffen. De regering besloot per eind maart tot een volledige lockdown. Groot verschil met Nederland is dat de mensen in Oeganda vrijwel direct honger lijden omdat zij geen werk meer hebben. En geen werk betekent geen inkomsten en dus geen eten. Ook worden eten, medicijnen en andere goederen snel duurder. Door het volledig stilvallen van het openbare leven en dus ook het vervoer, komen mensen met serieuze gezondheidsklachten in de problemen. Zo sterven er meer mensen thuis, zonder medische hulp of medicijnen. Het is dus heftig in Oeganda momenteel.

- promotie -

Dit heeft ook directe impact op de leerkrachten en kinderen van Arise & Shine Oeganda (AASU), nu en naar verwachting ook op de lange termijn. Sponsorgelden drogen op en vrijwilligers kunnen voorlopig niet reizen naar en van Oeganda.

Gezien deze situatie heeft het bestuur van W4A besloten, nog geen nieuwe delegatie te vormen voor een volgend bezoek met ouders, kinderen en leerkrachten aan AASU. Dit betekent ook dat de “grote” inzamelingsactie is verplaatst naar het nieuwe schooljaar 2020/2021. W4A is met het bestuur, alle kinderen en leerkrachten van ’t Wikveld in ons hart bij de mensen van AASU. ❤

Meer weten over W4A? Kijk op https://www.wikveld4africa.nl/