14 september actiedag op KC ’t Wikveld: Water for Africa

Kinderen dragen water voor Oeganda

In februari / maart 2019 gaat opnieuw een delegatie van 4 leerlingen (groep 7/8), één van hun ouders en twee leerkrachten van KC ’t Wikveld op eigen kosten een school in Kibuye Village in Oeganda bezoeken en daar helpen de school verder op te bouwen. Om dat te kunnen doen is geld nodig. Door middel van een sponsorloop willen we geld ophalen voor de school in Oeganda. De actiedag is op vrijdag 14 september. Thema van de dag is Water 4 Africa, omdat water een kostbaar goed is in Oeganda en kinderen daar vele kilometers moeten lopen om schoon water te halen. Om de kinderen van KC ’t Wikveld een idee te geven wat dat betekent, lopen de kinderen met een fles of een jerrycan gevuld met water, per jaargroep rondjes in het Kastelenpark in Empel. Aan de hand van de hoeveelheid gelopen rondjes of met een vast gesponsord bedrag halen de kinderen geld op.

- promotie -

In de week voorafgaand aan de sponsorloop geven de 4 kinderen die in februari afreizen naar Oeganda, een PowerPoint presentatie over water in Nederland en Oeganda (een voor de onderbouw en een voor de bovenbouw). Middels deze presentatie willen we de leerlingen van KC ’t Wikveld bewuster maken van de vanzelfsprekendheid van water in Nederland, je draait immers gewoon de kraan open. Daarnaast ook van de schaarste van water in een land als Oeganda, waar je kilometers moet lopen voordat je schoon water kunt krijgen. Deze presentatie wordt in alle klassen gegeven, op beide locaties.

De sponsorloop wordt georganiseerd vanuit de stichting Wikveld for Africa. Deze stichting werkt nauw samen met de stichting Arise and Shine in Oeganda. Arise and Shine is een organisatie die zich inzet voor een school in Kibuye Village. Daarnaast is er een weeshuis in Jinja, dat ook valt onder Arise and Shine.

Twee jaar geleden is de eerste groep vanuit de basisschool naar Oeganda gegaan en hebben zij een van de vier schoolgebouwen afgemaakt. Het geld wat hier besteed kon worden was opgehaald door de vorige actie in 2016(Collourrun). Het werk aan de school in Kibuye Village is nog lang niet klaar. Er is daar nog genoeg te doen, vandaar ook dit jaar weer een actiedag!

Programma Actiedag 14 september

Waterketting:
Start/aftrap zal zijn rond 8.30 – 8.45 uur. Met de hele school wordt een waterketting gevormd van de locatie Zeis tot aan de locatie Meerwijkweg. Vanaf locatie Zeis wordt dan, door de oude delegatie de eerste jerrycan water doorgegeven. Aan het einde van de waterketting staat de nieuwe delegatie klaar. Zij nemen de jerrycan in ontvangst en geven daarna het startsein voor de sponsorloop! De jongste groepen starten als eerste.

Sponsorloop:
Alle leerlingen leggen met een fles of jerrycan gevuld met water een parcours met hindernissen af. Ze gaan vooraf op zoek naar mensen die hen per rondje willen sponsoren. Vervolgens proberen ze natuurlijk zoveel mogelijk rondjes te lopen/rennen.

Veiling:
Per klas wordt een grote jerrycan versierd en deze wordt nadat de betreffende groep klaar is met de run, onder de ouders geveild.

Het is een actie voor kinderen door kinderen. We zijn niet op zoek naar geldelijke donaties. Wel proberen wij de kosten van de actiedag zo laag mogelijk te houden, dus donaties als bijvoorbeeld iets lekker of wat drinken voor de kinderen is zeer welkom. Verder hopen wij natuurlijk dat heel veel bewoners van Empel de leerlingen die binnenkort misschien wel langs de deuren komen, zullen sponsoren.

Groetjes namens de commissie Water 4 Africa.
[foto’s met dank aan de Stichting Wikveld for Africa]