We zijn er voor elkaar.

Vanuit onze parochie zijn er weer Plus zegels gespaard voor de boodschappenpakketten. En velen deden mee!

- promotie -

 

Fijn dat er in deze tijd naar elkaar omgezien wordt. Even aandacht voor elkaar en denken aan de ander . Dat is een levende gemeenschap, een gemeenschap waar we trots op kunnen zijn. En dit is eigenlijk de opdracht van Onze Lieve Heer: kijk naar elkaar om!

We brachten 70 pakketten rond. Daarnaast hadden we een tiental pakketten rond kerst gemaakt van de boodschappen die we kregen uit de winkel  van Mien van Uden na haar overlijden. Maar ook een bedrijf bracht kerstpakketten, mensen gaven hun eigen pakket aan ons … delen met elkaar, geweldig!

De mensen die een pakket hebben ontvangen, waren blij, verrast en vroegen zich vaak af: “Waaraan heb ik dit te danken?” Ook hoorden we opmerkingen als: “Ik kom nooit in de kerk…en dan toch dit”.
Ja zeker,  ook dan maak je deel uit van die warme gemeenschap waar we oog hebben voor elkaar, waar iedereen telt en  allen belangrijk zijn.

Zo houden wij een levende gemeenschap!
Dank aan allen die mee hebben gedaan met deze mooie actie!

Gemeenschap  Noord, Parochiekerk H. Landelinus