Een voedselbos in wording

Door de redactie in samenwerking met Mirjam van Huizen

Het is inmiddels een jaar geleden dat in het Kanaalpark een start is gemaakt met de aanleg van een gedenkplek voor coronaslachtoffers. Het is deze gedenk- en rustplek die de entree markeert van het nieuwe Voedselbos Woest. Dit bos wordt momenteel gerealiseerd ter hoogte van de kruising van de Bankade met de Blauwe Sluisweg. De Stempel wilde er meer van weten en kwam terecht bij bestuurslid Mirjam van Huizen van Stichting Voedselbos Woest.

- promotie -

Wat is jullie doelstelling?

Het doel van onze stichting is het aanleggen en onderhouden van een voedselbos en het ontwikkelen van diverse en vitale natuur. Dat doen we door het verhogen van de biodiversiteit en bodemvitaliteit. Zo wordt de lucht gezuiverd en koolstof vastgelegd. Daarnaast bieden we educatie en een natuurbeleving voor omwonenden. En niet te vergeten: er gaat gezond voedsel geoogst worden, voor zowel mens als dier.

Wat hebben jullie al concreet bereikt?

De afgelopen jaren hebben we met de gemeente ‘s-Hertogenbosch overleg gehad over de locatie,  gebruiksovereenkomst en een financiële bijdrage. In verschillende sessies is vervolgens het ontwerp gemaakt. Momenteel zijn we druk bezig met het aanplanten van de bomen. Daar zijn we eind maart klaar mee. Volgend najaar starten we met het tweede deel.  

Wie zijn de mensen achter dit project?

De stichting bestaat uit vrijwilligers die allemaal in de buurt wonen. De bestuursleden zijn Annette Prinsen, Martijn van Riet en Mirjam van Huizen.  In de werkgroep zijn naast de bestuursleden ook Oscar Bakhuizen, Wouter Kuipers en Monique Westerlaken actief. Ook werken er al ruim vijftig vrijwilligers mee aan de aanplant en het onderhoud.

Wat zijn de kenmerken van een voedselbos?

In een voedselbos staan veel verschillende plantensoorten door elkaar. Ze ondersteunen, voeden en beschermen elkaar. Daardoor ontstaat er een ecosysteem dat goed in balans is en zichzelf bedruipt. Een voedselbos is opgebouwd in lagen: grote bomen, kleine bomen, een struiklaag, kruidlaag, bodembedekkers, klimplanten en wortels en knollen.

Hoe krijgt het voedselbos vorm?

We zijn al diverse vrijdagen en zaterdagen met vrijwilligers bezig het ontwerp in het veld uit te zetten en bomen aan te planten. Het eerste jaar worden, naast eetbaar plantgoed, ook veel ‘ondersteunende’ bomen en struiken geplant. Deze bouwen een goed microklimaat op en maken de bodem losser. In de jaren erna zullen ook de ‘moeilijkere’ soorten volgen. De aanplant zal in het begin nog erg klein zijn. Met geduld en zorg zal over een paar jaar, in de rijke rivierklei, een voedselbos ontstaan met een grote variëteit aan eetbare producten waar de wijkbewoners ook heel graag voor hun ontspanning zullen komen.

Ook voor kinderen?
Jazeker, juist voor kinderen is het fantastisch om dit ‘bos in wording’ vanaf het begin mee te maken. Het groeit als het ware met hen mee. We zullen ook langs het wandelpad een buitenleslokaal maken van wilgentenen. Het is natuurlijk veel leuker om ín de natuur (biologie-)les te krijgen dan in een gewoon leslokaal!

Waar kijken we naar uit?

Over een paar jaar zal het een bijzondere plek zijn om te wandelen en even in het gras te zitten, om er te kijken en te luisteren naar de enorme biodiversiteit. Je kan er ruiken en proeven en iets lekkers mee naar huis nemen voor eigen gebruik. Er zullen educatieve en verbindende activiteiten zijn voor jong en oud.

Nog hulp nodig?

Jazeker, we horen het graag als je wilt helpen. Er is van alles te doen, bomen planten, een oogje in het zeil houden, het gras bijhouden, afval opruimen enz.  Ook een financiële bijdrage is waardevol. Alle informatie over activiteiten en planning vind je op www.voedselboswoest.nl .

[Dit artikel is verschenen in De Stempel van 30 maart 2022]