Visienota

De Bestuursraad heeft in 2014 een eerste Visienota opgesteld. Hierin staan de speerpunten zoals die in 2014 zijn vastgesteld. In januari 2015 is na verkiezingen de Bestuursraad in een andere samenstelling verder gegaan. De huidige Bestuursraad zal in het najaar van 2015 een geactualiseerde Visienota bekend stellen. Reeds gerealiseerde speerpunten zullen komen te vervallen en nieuwe speerpunten komen aan bod. De Visienota is een openbaar en dynamisch document. De Bestuursraad nodigt inwoners van Empel en Meerwijk zelf ook een inbreng te geven.

Visienota Bestuursraad

- promotie -