Viering van het Wonder van Empel

Ook dit jaar komt er weer een grote delegatie Spaanse militairen met hun families naar Empel om ‘El Milagro de Empel’ te vieren. Op zondag 1 december is er om 11.00 uur een feestelijke Heilige Mis in de H. Landelinuskerk, welke in het teken zal staan van het Wonder van Empel. Het Spaanse koor Capilla de Mistral uit Madrid zal zorgen voor de muzikale begeleiding.

Het ‘El Milagro de Empel’ is in Spanje heel wat bekender dan hier in Brabant. In 1585, tijdens de Tachtigjarige oorlog, zaten Spaanse militairen ingesloten aan de oevers van de Maas bij Empel. Toen een van de militairen een onbeschadigde beeltenis van Maria vond, zijn zij tot Haar gaan bidden met als resultaat dat het zo hard begon te vriezen, dat zij over het ijs wisten te ontkomen aan de Staatse troepen. Dit alles gebeurde op 8 december, hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Reden voor het Spaanse leger om Maria tot beschermheilige van de Spaanse infanterie uit te roepen. Jaarlijks op 8 december wordt ‘El Milagro de Empel’ dan ook groots herdacht door het Spaanse leger.

- promotie -

In 2007 werden vanuit Spanje de eerste contacten met Empel gelegd met betrekking tot ‘El Milagro’. Sinds die tijd komen er steeds meer Spanjaarden op bedevaart naar Empel en wordt er ook elk jaar een kleine groep vanuit de Empelse parochiegemeenschap uitgenodigd aanwezig te zijn bij de herdenking en feestelijkheden op 8 december in Toledo.

Om het Wonder van Empel wat meer in kaart en onder de aandacht te brengen, is een commissie in het leven geroepen die zich bezighoudt met de inrichting van een informatiecentrum. Broeder Philippus, kapucijn in het Stadsklooster San Damiano, probeert een beeld te schetsen van de geschiedenis van dit wonder in een twaalftal taferelen, waarvan er al een aantal gereed zijn en de moeite van het bekijken waard. Uiteraard hopen wij alle taferelen op 1 december a.s. in de H. Landelinuskerk te kunnen laten zien.

Voor meer achtergrondinformatie en een sfeerimpressie, verwijzen wij u naar: https://empelsmirakel.nl/ of youtube: El Milagro de Empel Paula Doorenbosch.