Verstrikt in het struikgewas van het leven

Door pastor Piet de Jong

Geraakt door zoveel nood nam onze werkgroep diaconie het initiatief om twaalf mensen die voor hun levensonderhoud zijn aangewezen op de voedselbank, een mooie avond in D’n Hof in Empel te bezorgen. Gekozen werd voor een Italiaanse maaltijd die plaatsvond op 14 september j.l.

- promotie -

Kok Nienke van ‘de buurvrouw kookt’ bood meteen belangeloos haar diensten aan. De gasten werden van huis opgehaald en uiteraard ook weer thuisgebracht.

De voorzitter van de werkgroep, Ton, sprak warme welkomstwoorden en dat zette al meteen de toon. Hij gaf daarna het woord aan de pastor. Die stelde zich voor als pastor en informeerde naar de bekendheid met het woord pastor. Dat betekent herder zei een gast van Italiaanse herkomst. Meteen werd door de gasten de verbinding gelegd met de goede Herder die de negenennegentig schapen in de steek liet en op zoek ging naar het verloren schaap.

De pastor bevestigde dat dat zijn belangrijkste taak is: er zijn voor de mensen, vooral voor hen die in het struikgewas van het leven terecht zijn gekomen. Daarna deelden de gasten heel open met elkaar hoe het struikgewas van hun eigen leven eruitziet. Aan het eind van de avond werden telefoonnummers uitgewisseld. En nog tijdens de thuisreis werd druk gebeld met elkaar. Er werden afspraken gemaakt en zo ontstonden nieuwe vriendschappen. Wat bijzonder dat je als kerk op deze manier present mag zijn.

Terwijl ik naar huis reed mijmerde ik: de kerk van de toekomst zal niet langer worden herkend aan hoge kerktorens, maar aan de wijze waarop wij opkomen voor elkaars onvermogen...

[Piet de Jong, 20 september 2022]