Vergadering Bestuursraad Empel

De aankomende openbare vergadering van de Bestuursraad Empel en Meerwijk vindt plaats op dinsdagavond 13 september om 20:00 uur. U bent van harte welkom in het voormalig gemeentehuis op Brink 7.

 
 
 
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Speerpunten afgelopen/komende periode: – Ontwikkeling Centrum Empel – Ontsluiting Emplina – Ontwikkeling Empels Gat – Bereikbaarheid Openbaar Vervoer
4. Toekomst Wikveld 2 (locatie Zeis) en betrokkenheid van Bestuursraad bij herbestemming
5. Verzaken bouwplicht Pottenbakker 19
6. Impact Regionale energiestrategie (RES) voor Empel
7. Toekomstige ontwikkelingen afvalbeleid en impact voor Empelse huishoudens
8. Voorzieningen jongeren en voorkomen overlast jongeren
9. Slechte herbestrating na aanleg glasvezel in Empel
10. Ontwikkeling groenstrook Diepteweg
11. Rondvraag
12. Sluiting
 

Lees de verslagen van de voorafgaande vergaderingen online via onze leesplank.

- promotie -

Reacties graag via email naar bestuursraad@live.nl .

[fotocollage: Ingeborg Ruyken]