Vergadering Bestuursraad Empel

De aankomende openbare vergadering van de Bestuursraad Empel en Meerwijk vindt plaats op dinsdagavond 1 november om 20:00 uur. U bent van harte welkom in het voormalig gemeentehuis op Brink 7.

 
 
 
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag 13 september 2022
4. Ontwikkeling Centrum Empel
5. Ontsluiting Emplina
6. Ontwikkeling Empels Gat
7. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer
8. Buitengebied
9. Rondvraag
10. Sluiting
 

Lees de verslagen van de voorafgaande vergaderingen online via onze leesplank.

- promotie -

Reacties graag via email naar bestuursraad@live.nl .

[fotocollage: Ingeborg Ruyken]