Vergadering Bestuursraad Empel

De aankomende openbare vergadering van de Bestuursraad Empel en Meerwijk vindt plaats op dinsdagavond 17 mei om 20:00 uur. De agenda wordt nog bekend gemaakt.

 
 

Lees de verslagen van de voorafgaande vergaderingen online via onze leesplank.

- promotie -

Reacties graag via email naar bestuursraad@live.nl .

[fotocollage: Ingeborg Ruyken]