Vergadering Bestuursraad Empel

De aankomende openbare vergadering van de Bestuursraad Empel en Meerwijk vindt plaats op dinsdagavond 2 november om 20:00 uur in het voormalig gemeentehuis, Brink 7 in Empel.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

- promotie -

 

  • A2 Deil – Vught en ontsluiting wijken en dorpen
  • Empels Gat
  • Een toekomstbestendig centrum
  • Afstemming woningbouw
  • Verkeerssituatie Emplina
  • Buslijn Empel
  • Veiligheid

Het verslag van de laatste bestuursraadvergadering is online te lezen:

Verslag bestuursraadvergadering [23 september 2021] .

Lees de verslagen van de voorafgaande vergaderingen via onze leesplank.

Reacties graag via email naar bestuursraad@live.nl .

[fotocollage: Ingeborg Ruyken]