VERBINDERS GEZOCHT!

  Praktijk Herstelcirkels Den Bosch zoekt mensen die door het begeleiden van ‘herstelcirkels’ willen bijdragen aan verbinding en continuïteit binnen gemeenschappen. Zodat gemeenschappen intact blijven en mensen ‘erbij kunnen blijven horen’.

  - promotie -

  Wij bieden jou: een opleiding, een oefengroep en begeleiding.

  Wij vragen: jouw inzet en tijd.

   

  Toelichting: In elke stad of dorp zijn veel soorten gemeenschappen waar mensen zich thuis voelen, hun hobby uitoefenen, samen aan idealen werken en waar ze zich voor inzetten. Deze gemeenschappen spelen vaak een belangrijke rol in de samenleving, wat betreft zingeving en welbevinden van mensen.

  Ze zorgen voor sociale verbinding en worden mogelijk gemaakt door tal van soorten van vrijwillige inzet.

   

  De diversiteit binnen deze gemeenschappen is vaak groot en soms ontstaan er situaties die zich maar moeilijk op laten lossen. Het lukt dan niet meer om vreedzaam naast elkaar te werken. Een conflict is geboren. Het kan zover oplopen dat mensen die met hart en ziel bij de gemeenschap betrokken waren daar nu van afgescheiden raken. Een verlies voor de persoon, de gemeenschap/organisatie en voor de samenleving als geheel.

   

  De Herstelcirkel als hulpmiddel bij het omgaan met conflicten

   

  De Herstelcirkel[1] is een manier om effectief met conflicten om te gaan en heeft als doel om de verbinding te herstellen, zodat ieder deel kan blijven uitmaken van de gemeenschap.

  In een Herstelcirkel krijgen alle aanwezigen de gelegenheid te praten over:

  • Wat er gebeurde
  • Wat het effect daarvan is
  • Wat er nodig is om dit voortaan te voorkomen
  • Wat er nodig is om samen verder te kunnen

   

  Dit proces vindt plaats volgens een vaste structuur waarbij steeds 1 persoon aan het woord is. Een facilitator (begeleider) begeleidt dit proces en helpt de aanwezigen de intentie en betekenis van het voorval en de gevolgen daarvan duidelijk te krijgen. Iedereen in de kring spreekt net zo lang, tot hij of zij zich werkelijk gehoord voelt en weet dat de anderen hem hebben begrepen. Hierdoor ontstaat ruimte voor het nemen van verantwoordelijkheid en het bijdragen aan herstel.  Het doel is – ondanks de verschillen – elkaar als mens te blijven zien en met elkaar te kunnen leven of werken.

   

  Na een tijd van oefenen en leren hebben we het afgelopen jaar de rijke ervaring van Herstelcirkels in de praktijk mogen oogsten. Het ervaren van het diepgaande effect van Herstelcirkels motiveert ons extra om Herstelcirkels in Den Bosch en omstreken een plek te geven ten dienste van de inwoners. Wij zoeken vrijwilligers die ons helpen om dit mogelijk te maken.

   

  Wij bieden: een opleiding tot begeleider (april 2017), een oefengroep om je vaardigheden verder te ontwikkelen, indrukwekkende ervaringen van inzicht, transitie, verbinding en groei.

  Wij vragen: Jouw inzet en de bereidheid om tijd vrij te maken in je agenda om daadwerkelijk aan de slag te gaan als begeleider van Herstelcirkels. Concreet: Training 4 dagdelen, Oefengroep 1 avond per 6 weken. Daarna 10 uur per maand beschikbaar voor het begeleiden van cirkels. Ervaring met geweldloze communicatie is een pré.

   

  Wil je leren hoe je als begeleider kunt bijdragen aan herstel van verbinding en vertrouwen? Kom naar de informatie-avond op 20 maart 2017, 19:30 uur, Reitscheweg 1, Den Bosch. Na de informatieavond kun je een intakegesprek aanvragen voor de opleiding tot begeleider.

   

  Laat ons even weten of je naar de informatie-avond komt.

   

  Jannie Kieft                                                                         Diny Ceelen

  jk@kieftmediation.nl | 06-28072506                         dinyceelen@kpnmail.nl  | 06-49862394  [1] Herstelcirkels is gebaseerd op Restorative Circles en is ontwikkeld in de sloppenwijken van Rio de Janeiro door Dominic Barter. Zie ook www.herstelcirkels.nl