Veiligheidsplan op maat voor Empel

De gemeente is een onderzoek gestart in Empel met als doel het verbeteren van de veiligheid en de veiligheidsgevoelens van inwoners. Na de Maaspoort gaat de gemeente nu in gesprek met inwoners en organisaties in Empel, Gewande en Meerwijk.

“Iedereen vindt prettig wonen belangrijk. We willen graag horen hoe inwoners tegen de veiligheid in hun eigen omgeving aankijken. Iedere buurt heeft daarin eigen thema’s. Daarom gaan we ook alle wijken en dorpen langs. Om te horen wat inwoners zien en wat er aan gedaan kan worden. Door gemeente, politie en inwoners zelf,” aldus burgemeester Jack Mikkers.

- promotie -

Onderzoek en bijeenkomst

De gemeente nodigt inwoners uit om een korte vragenlijst in te vullen. Deze staat op www.s-hertogenbosch.nl/veiligheidsplan.

Daarnaast komt er een bijeenkomst waar de burgemeester in gesprek gaat over wat er speelt in het dorp. Deze bijeenkomst is op donderdag 5 maart 2020. Tijdens de bijeenkomst zien buurtbewoners wat deze onderzoeken zeggen over de veiligheid in Empel. Buurtbewoners kunnen dit aanvullen met hun eigen beleving en ervaringen. Zo kunnen de gemeente en de politie samen met inwoners bepalen waar met voorrang aandacht naartoe moet. Denk bijvoorbeeld aan auto- of woninginbraak, geweld, vuurwerk en jeugdoverlast.

Alle wijken en dorpen

Het onderzoek in Empel is gestart opop 26 november 2019. Van 2019 tot 2022 gaat de gemeente in alle wijken en dorpen werken aan een veiligheidsplan op maat.