Ton schrijft: Koning zijn

Door Ton Geerts

Als je boot De Groene Draeck heet, als je woont, niet in ’s-Hertogenbosch, maar in Paleis Huis ten Bosch, als je nooit hoeft (of mag) solliciteren omdat je baan gekoppeld is aan je afkomst, als alles wat je doet of zegt onder ministeriële verantwoordelijkheid valt en als het hele land een vrije dag krijgt om je verjaardag te vieren, dan ben je de enige echte koning van Nederland.

- promotie -

Koning Willem-Alexander wist vanaf zijn geboorte dat hij voorbestemd was om de troon op te volgen. Zijn leven staat in het teken van die taak. Het kent veel privileges, maar eenvoudig lijkt het me zeker niet om nooit vrijaf te hebben, om nooit één van de velen te kunnen zijn, om publiekelijk de maat genomen te worden als je iets verkeerd doet of zegt.

Koning(in) zijn

Volgens mij kun je eigenlijk veel beter de koning van de dieren zijn, om als leeuw af en toe een antilope of hert te vangen en lekker op te peuzelen. Nu ben ik nog nooit in het leefgebied van de leeuw geweest (behalve in de dierentuin), dus wellicht is mijn beeld ook wat te veel beïnvloed door de musical The Lion King. Een rol als koningin van de nacht is wellicht ook wel wat. De koningin van de nacht is een soort cactus waarvan de bloemen ’s nachts bloeien en maar voor enkele uren. Prachtig om te zien, maar je moet er wel wat voor over hebben en je best ervoor doen.

Koninklijke bijdrage

Als koning of koningin kun je wel een wezenlijke bijdrage leveren aan doelen die je onderschrijft. Koningin Máxima bekleedt bijvoorbeeld verschillende functies waarin zij een belangrijke bijdrage levert aan de armoedebestrijding, bijvoorbeeld door de inzet van microkredieten. Op 17 mei viert Koningin Máxima haar 50e verjaardag. Op of rond die datum verwachten we ook in ’s-Hertogenbosch een muziekakkoord te tekenen. Doel van dit muziekakkoord is om muziekonderwijs weer structureel onderdeel te laten worden van het basisonderwijs, zodat leerlingen kennismaken met muziek om bij zichzelf te ontdekken of en hoe zij zich hierdoor persoonlijk kunnen ontwikkelen. Koningin Máxima is erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas. Een aantal keer mocht ik te gast zijn bij gelegenheden waar de koningin aanwezig was; onder andere bij de ondertekening van het muziekakkoord in Helmond. De aanwezigheid van een vorstin geeft een extra impuls en lading aan zo’n bijeenkomst.

Muziekakkoord ‘s-Hertogenbosch

We hoeven tegenwoordig niet meer tegen anderen op te kijken, rangen en standen zijn voor een groot deel verdwenen en persoonlijk ben ik daar wel blij mee. Neemt niet weg dat we elkaar nog altijd, en hopelijk ook voor altijd, vorstelijk mogen behandelen, waarderen en ondersteunen. Zelf zet ik me graag in om mede een succes te maken van het muziekakkoord in ’s-Hertogenbosch zodat we de generatie jongeren die nu en in de toekomst op de lagere school zitten een vorstelijke voorsprong kunnen geven in al het moois dat muziek voor je kan betekenen! Ondanks dat het Koningslied helaas nooit echt een succes geworden is.

[Deze column is ook verschenen in De Stempel van 28 april 2021]