Dorpsblad “De Stempel” zoekt een nieuwe voorzitter

Als inwoner van Empel zal het dorpsblad De Stempel je vast niet zijn ontgaan. De Stempel verschijnt 8 keer per jaar en wordt bezorgd op 2500 adressen in Empel en omstreken. Wist je dat een grote groep vrijwilligers hierachter schuil gaat? Redactie, opmaak en bezorging van De Stempel wordt volledig verzorgd door vrijwilligers. En wist je dat Empelsnieuws het digitale platform van De Stempel vormt? Naast het gedrukte exemplaar van De Stempel zijn onze vrijwilligers namelijk ook actief op het Internet en Social Media. Zowel deze activiteiten als het organiseren van andere activiteiten ten behoeve van inwoners van Empel en omstreken worden geleid door Stichting Dorpsblad “De Stempel” 2005. Het bestuur van deze stichting is op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Samen met de secretaris en penningmeester vormt de voorzitter het bestuur. Het bestuur vergadert minstens 8 keer per jaar. De voorzitter zit deze in de regel voor. Het bestuur vormt tijdens deze vergaderingen een team dat in een informele sfeer de agendapunten doorneemt en beslissingen neemt. Op jaarbasis besteedt de voorzitter gemiddeld 40 uur aan zijn taken. Hieronder valt ook het onderhouden van contact met adverteerders en partners als ook het werven van nieuwe adverteerders. Daarnaast spreekt de voorzitter 1 à 2 keer per jaar de vrijwilligers toe tijdens informele bijeenkomsten.

- promotie -

Profiel voorzitter Stichting Dorpsblad “De Stempel” 2005

 • Vertegenwoordigt de stichting zowel intern als extern
 • Vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden
 • Bouwt makkelijk contacten op en onderhoud deze langdurig
 • Neemt actief deel aan bestuursvergaderingen
 • Stelt zich op de hoogte van lopende zaken
 • Is op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van gedrukte media, het Internet en Social Media (Facebook, Twitter en Instagram)
 • Bepaalt samen met de andere bestuursleden het beleid van de stichting
 • Neemt initiatieven om de stichting organisatorisch, bestuurlijk en financieel op een hoger niveau te brengen
 • Zorgt voor een goede samenwerking zowel binnen het bestuur als ook tussen het bestuur en de vrijwilligers
 • Heeft HBO/WO werk- en denkniveau
 • Heeft eventueel bestuurlijke en leidinggevende ervaring
 • Is woonachtig in Empel (eis)

Wil jij graag het voortbestaan en de toekomst van onze media en activiteiten mede vormgeven en je aansluiten in het bestuur als onze nieuwe voorzitter? Stuur dan je reactie met motivatie naar bestuur@empelsnieuws.nl