Standpunt BR inzake thema Verkeer

Hiermee presenteert de Bestuursraad Empel en Meerwijk (BR) haar standpunt inzake het Thema Verkeer, wat als advies aan de Gemeente ‘s-Hertogenbosch wordt voorgelegd. De BR verwacht dat de Gemeente dit advies overneemt en zal uitvoeren.

- promotie -

Dit advies is tot stand gekomen op verzoek van de Gemeente. De Gemeente wilde dat de Empelse bevolking input zou leveren over de verkeersknelpunten die als overlast en/of gevaarlijk worden ervaren. Op verzoek van de Empelse bevolking werd aan de BR gevraagd of zij externe expertise wilde inschakelen en d.m.v. kwalitatief onderzoek en metingen  tot objectieve resultaten te komen en conclusies wilden vaststellen.

De BR heeft uit alle input een aantal knelpunten als prioriteit gekenmerkt, welke ter onderzoek zijn voorgelegd aan het externe adviesbureau. Hierover is een rapport opgesteld waarover in de bijgevoegde documenten verslag wordt gedaan. De overige knelpunten heeft de BR middels eigen waarneming c.q. ervaringsdeskundigheid beoordeeld.

De bijlagen: Intensiteitenrapport Dorsvlegel blz 1;  idem blz 2;  en het Snelheidsrapport Dorsvlegel.

En het Advies van de Bestuursraad.

De BR verwacht zeker niet dat alle verkeersproblemen binnen Empel hiermee opgelost zullen zijn. In het verkeer blijft het geven en nemen. Alles valt en staat met het gedrag van de weggebruikers. Hiervoor is en blijft iedereen zelf verantwoordelijk.

De BR hecht grote waarde aan de betrouwbaarheid van het onderzoeksrapport en heeft na lezing en beoordeling hiervan de objectiviteit vastgesteld. Derhalve hoopt de BR, mede op basis van het onderzoeksrapport, met haar advies aan de Gemeente een passende invulling te hebben gegeven wat zal bijdragen tot het oplossen van de verkeersproblematiek binnen Empel.

Bestuursraad Empel en Meerwijk.