Spaanse delegatie voor wonder

Op 4 december aanstaande komt er net als vorig jaar een delegatie Spaanse militairen naar Empel om het “Wonder van Empel” te herdenken.

- promotie -

Vorig jaar werd het schilderij “La Batalla de Empel” van de bekende Spaanse schilder Augusto Ferrer-Delmau aangeboden aan de H. Landelinuskerk te Empel waar het een mooie plaats heeft gekregen. Dit jaar brengen ze wederom een schilderij van dezelfde schilder. Ditmaal voor de kapel te Oud Empel. Het schilderij is genaamd: “La Virgen de Empel” (De Maagd van Empel). Hierop wordt de vondst van een beeltenis van de Heilige Maagd Maria afgebeeld tijdens de 80-jarige oorlog in het jaar 1585. Door verering van deze beeltenis op 7 december begon het stevig te vriezen waardoor de Spanjaarden die vast zaten op de doorgeschoten dijk te Oud-Empel en omgeven door water en Staatse troepen, konden ontsnappen naar Den Bosch op het wonderbaarlijk ontstane ijs op  8 december; de feestdag van Maria Onbevlekt Ontvangen oftewel Maria Inmaculata. Maria is de Patrones van het gehele Spaanse leger en wij zijn vereerd om Generaal Muro te verwelkomen en de diverse kolonels,  luitenants en Spaanse burgers uit Brunsum, Brussel, Mons, Straatsburg alsook de Vrienden van “El Camino Espanol”. Tevens komt de Ambassadeur van Spanje in Nederland alsook de Ambassadeur van Spanje van de NAVO.

Om 11.00 uur begint de Heilige Mis welke gecelebreerd wordt door Pastor de Jong en geconcelebreerd door Kapelaan Miguel Pascual, een Spaanse priester. Om 12.30 uur is de ceremonie bij de kapel op de dijk waar bloemen worden gelegd bij Maria en het schilderij wordt onthuld. Op 8 december is er in Spanje een nationale feestdag. Een delegatie vanuit Empel zal in Toledo aanwezig zijn bij een groot feest bij de Infanteria ter ere van Maria Inmaculada.