Komst Spaanse delegatie afgelast

Door pastor Piet de Jong

Update bericht dd 14 november: De Spaanse delegatie heeft helaas besloten het evenement, in verband met coronarestricties, af te gelasten.

- promotie -

Op zaterdag 20 november 2021 komt er weer een grote vertegenwoordiging van het Spaanse leger op bedevaart naar Empel om het Wonder van Empel te herdenken. Op die dag zal er om 11.00u in onze Landelinuskerk een plechtige Eucharistieviering zijn. Een koor uit Madrid verzorgt de zang. Daarna wordt aan de Maas door Spaanse acteurs weer het spektakel uit 1585 opgevoerd.

Het wonder van Empel gaat terug tot 1585. De Spaanse troepen zaten toen vijf dagen vast in de kou en regen, ingesloten tussen de Staatse troepen met hun schepen op het water. Om zich te beschermen groeven de soldaten zich in rond de kerk van Empel.

Een Spaanse soldaat vond daarbij een beeltenis die de Onbevlekte Ontvangenis van Maria voorstelde. De afbeelding werd in de kerk geplaatst, waarna gebed plaatsvond. Later die dag begon het hard te vriezen. De schepen van de Staatsen, die dreigden in te vriezen, moesten zich terugtrekken naar het open water van de Maas. Zo konden de 5000 Spaanse manschappen zich op 8 december 1585 weer veilig terugtrekken naar ’s-Hertogenbosch.

Binnen het Spaanse leger werd deze gebeurtenis beschouwd als een wonder. De verering van Maria nam in militaire kringen een hoge vlucht. Elk jaar wordt op 8 december binnen de Spaanse Infanterie het Wonder van Empel herdacht. Deze Mariafeestdag is een nationale feestdag in Spanje. En wij worden elk jaar door het Spaanse leger uitgenodigd om daar als eregasten getuige van te zijn.

De viering in de kerk wordt via livestream uitgezonden: Youtube Landelinuskerk Empel