Smarticipatie zet in op een meer betrokken samenleving

Door Marja van Kampen-Molenaar

Het voelt statig om de trappen van ons voormalige gemeentehuis op te gaan voor een afspraak met het aldaar gevestigde adviesbureau Smarticipatie. Oprichters en Empelnaren Frank van Ballegooyen en Douwe Blanksma denken het ‘ei van Columbus’ in handen te hebben om veranderingen in onze fysieke leefomgeving met meer draagvlak en inbreng van alle betrokkenen te realiseren. Publieksparticipatie met een mooi woord.

- promotie -

Wat doen deze participatie-adviseurs eigenlijk?

Douwe en Frank zijn sportieve mannen met een vlotte babbel, die ook in onze Bestuursraad meedenken over de leefomgeving in Empel. Als ondernemers én adviseurs zijn zij altijd op zoek naar een adequate manier om de samenleving bij een verandering, zoals woningbouw of aanleg van een weg, op één lijn te brengen. Burgers willen én moeten daarbij betrokken worden. De nieuwe Omgevingswet stelt dat zelfs verplicht. Bovendien is lokale deskundigheid en kennis van inwoners ontzettend waardevol en onmisbaar bij dit soort projecten.

Douwe: “We kennen allemaal de zaaltjes met inwoners die luisteren naar een lokaal voorstel, waarna ze kort hun zegje mogen doen óf enkel luid komen protesteren. Niet iedereen past zo’n avondje en zij worden dus niet gehoord. Ook kost het veel tijd: documenten worden eindeloos over en weer gestuurd en inwoners zien niet wat er met hun inbreng wordt gedaan. Kortom: werkt niet!”

Maptionnaire brengt de oplossing

Smarticipatie gebruikt het softwareprogramma Maptionnaire: een online tool (gereedschap) met kaart en enquête die fysieke inspraakbijeenkomsten kan vervangen. Het is een zeer toegankelijk platform, waarbij juist de plek waar het plan speelt ertoe doet.
Frank: “Maptionnaire is een uitkomst voor gemeentes, provincies en waterschappen, maar ook voor bijvoorbeeld stedenbouwkundige bureaus, ingenieursbureaus en projectontwikkelaars die draagvlak willen creëren voor hun plannen. Belanghebbenden en geïnteresseerden kun je informeren en betrekken op een makkelijke, snelle en betaalbare manier.”

Smarticipatie kán alleen de software leveren, maar veel vaker nemen ze het werk uit handen met advies, hulp, ondersteuning en inzet van andere slimme digitale tools. Er werden al veel mooie en interessante projecten mee gerealiseerd. Je vindt voorbeelden op hun website, van onderwerpen als mobiliteit tot veiligheid of zelfs hondenpoepoverlast!

Gaan wij – als inwoners – iets ervaren met dit participatie-adviesbureau?

Misschien niet direct, maar wie weet organiseren ze wel een online enquête over de windmolens die in de polder tussen Oss en Rosmalen worden geplaatst. Want daar zijn wij nog lang niet over uit én … haast is geboden. Maptionnaire kan daarbij een prima inspraakhulpmiddel zijn.

De Stempel daalt na een uurtje met een hoofd vol jargon de trap af. Ja, alles overdenkend concluderen we dat hier verhelderend online werk wordt geleverd met een inventieve softwaretoepassing. Zal de tijd van massaal protesteren tegen ongeveer alles dan verleden tijd zijn?

Meer informatie via www.smarticipatie.nl. E-mail: info@smarticipatie.nl 

[Dit artikel is verschenen in De Stempel van 22 december 2021]