De politiek aan het woord over Empel en Meerwijk

Hoe denken politieke partijen over Empel en Meerwijk?

De Bestuursraad Empel en Meerwijk heeft de lijsttrekkers van de politieke partijen in ‘s-Hertogenbosch gevraagd wat zij van vijf actuele onderwerpen vinden:

- promotie -

-de Brink

-ontsluiting Emplina

-recreatie Empels Gat

-nutsvoorziening Gewande

-bouw in Empel.

De antwoorden van de politieke partijen zijn op een rijtje gezet in bijgaand overzicht.
[dit is veel tekst maar goed leesbaar als je het uitvergroot op computer of tablet]

Laat je stem horen voor Empel op 21 maart !