Plant een eigen boom in een bos vol herinneringen

Sinds 3 september jl. kunnen alle inwoners van onze gemeente een eigen levensboom kopen en in het levensbomenbos in Rosmalen aanplanten. In de eerste fase van het levensbomenbos zijn er 135 levensbomen beschikbaar. De plantdagen zijn op 18 en 25 november.

In maart 2014 is het initiatiefvoorstel van De Bossche Groenen, om te komen tot de aanleg van een levensbomenbos, unaniem door de gemeenteraad van Den Bosch aangenomen. In november 2014 is de Stichting Levensbomenbosch opgericht om uitvoering te geven aan het besluit van de raad. De stichting wil iedere burger in de gelegenheid stellen een levensboom aan te planten.

- promotie -

De boom symboliseert de cirkel van het leven. Van geboorte tot dood, wordt een gedenkwaardig moment in iemands leven vastgelegd in de aanplant van een levensboom. De boom als symbool van het ontstaan en het doorgeven van leven. Burgers, bedrijven en instellingen kunnen er ter gelegenheid van een geboorte, jubileum, huwelijk of herinnering aan een overlijden, een boom aanplanten. De bomen vormen een blijvende herinnering aan een memorabel moment. Bomen spreken tot ieders verbeelding. De levensboom is in bijna iedere cultuur een belangrijk symbool. Terwijl de takken ver naar de hemel rijken zitten de wortels stevig in de aarde. De boom kan ook staan voor een nieuw en hoopvol begin.

Na het nodige zoekwerk kwam uiteindelijk de locatie aan het Binckhorstpad in Rosmalen in beeld. In Nederland is behoefte aan meer bos en natuur. De Stichting Levensbomenbosch heeft de intentie om het bos uit te breiden. Daar is ook ruimte voor in Rosmalen. De levensbomen vormen uiteindelijk een natuurlijk bos en het bos heeft weer vele functies voor mens en dier. Op deze manier draagt het levensbomenbos bij aan een verdere vergroening van onze gemeente.

De gemeente ’s-Hertogenbosch is een belangrijke partner van dit project. De gemeente heeft de grond beschikbaar gesteld en zal ook op de plantdagen aanwezig zijn om assistentie te verlenen. Het maaibeheer van het levensbomenbos zal in samenwerking met het wijkteam van Rosmalen worden uitgevoerd. Over vijf jaar geeft de stichting het bos weer terug aan de gemeente.

In de eerste fase van het levensbomenbos gaat het om 135 levensbomen. Ben er snel bij, want op is op en de eerste bomen zijn reeds verkocht. Een boom kost 125 euro en er is keuze uit vijf verschillende bomen. De plantdagen zijn op 18 en 25 november.

Een levensboom kopen of meer informatie? www.levensbomenbosch.nl

Het bestuur van de Stichting Levensbomenbosch.
De gemeente ’s-Hertogenbosch.