Over de Stempel

De Stempel verschijnt 8 x per jaar in print en is een dorpsblad dat volledig gerund word door vrijwilligers.
Als dorpsblad bestaan we bijna 40 jaar en zijn we de stem voor het verenigingsleven, school, kerk, sociaal welzijn, particulieren en de vele evenementen die elk jaar weer in Empel worden georganiseerd. Een blad vóór en dóór Empelnaren. Oplage is 2450 stuks.

Inmiddels is de Stempel meer dan een dorpsblad alleen. Zo hebben we een eigen website en zijn we te vinden op facebook, twitter en instagram onder de naam Empelsnieuws. Voor onze inkomsten zijn we afhankelijk van onze adverteerders en donateurs.

Contactadres advertenties
Tarieven adverteren de Stempel 2019 en 2020

Lees de Stempels online

Kopijsluitingsdata 2020:

10 jan / 28 febr / 3 april / 15 mei / 19 juni / 28 aug / 9 okt / 20 nov

Verschijningsdata 2020:

29 jan / 18 mrt / 22 april / 3 juni / 8 juli / 16 sept / 28 okt / 9 dec
Secretariaat en Redactie:Contactadres adverteerders:
Marjos le Duc
Zeewaardin 4, 5236 EG Empel
073-6450 550
redactie@empelsnieuws.nl
adverteren@empelsnieuws.nl