OPENING WIJKINFOPUNT in de Maaspoort

Vanaf maandag 9  januari 2017 start in de foyer van het Sociaal-Cultureel Centrum De Schans een Wijkinfopunt.

- promotie -

Wijkbewoners uit Maaspoort en Empel kunnen hier terecht met allerlei vragen over wonen, zorg, welzijn en inkomen maar ook voor meer sociale contacten,  vrijwilligerswerk, activiteiten in de wijk of voor een kopje koffie en een praatje. Iedereen is welkom. Voorlopig is het Wijkinfopunt wekelijks open op maandag van 12.30 tot 15.30 uur en van donderdag van 16.00 tot 19.00 uur. 

In het Wijkinfopunt wordt u ontvangen door vrijwilligers. De vrijwilliger beantwoordt uw vragen en ondersteunt u op een passende wijze. Bijvoorbeeld met het lezen van officiële brieven, het invullen van formulieren, digitale aanvragen of telefonische contacten met instanties.  Wanneer u als actieve bewoner of vrijwilliger iets voor uw omgeving wilt doen, kunt u in het Wijkinfopunt contacten leggen om initiatieven te ontwikkelen. Denk aan een buurtfeest, een schoonmaakactie of een wijkdiner.

Het Wijkinfopunt is een gezamenlijk project van wijkbewoners, het bestuur van De Schans de gemeente ‘s-Hertogenbosch en een aantal maatschappelijke organisaties. Welzijn Divers stuurt dit initiatief aan. Vooralsnog is het een tijdelijke voorziening. Er wordt gewerkt aan een informatievoorziening met meer mogelijkheden en ruimere openingstijden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Lensen (m.lensen@divers.nl), 06-54784859 of wijkinfopunt@divers.nl