Nieuwe bemanning Stempel gevraagd

Helaas, de hoofdredacteur van de Stempel, Peter Wagenaar, en de eindredacteur, zijn vrouw Annemieke, gaan Empel verlaten. Zij hebben elders een mooie nieuwe woning gevonden. Fijn voor hen natuurlijk, maar spijtig voor Empel.
Daarom zijn we met spoed op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur. Peter en Annemieke blijven betrokken bij de Stempel tot de zomervakantie van 2018, dus er kan van een ruime overdracht sprake zijn.
Draagt u Empel een warm hart toe en beschikt u over genoemde vaardigheden? Schroom dan niet en meldt u aan bij secretaris@empelsnieuws.nl.

Wat doet een hoofdredacteur?
De voornaamste taken staan hieronder; een uitgebreidere beschrijving is beschikbaar.
– Eindverantwoordelijk voor de inhoud van de Stempel.
– Bepaalt aan de hand van hoeveelheid advertenties het aantal pagina’s en de concrete vulling van de Stempel.
– Verdeelt de interviewtaken over de redactieleden.
– Bewaakt de voortgang en zorgt dat de Stempel op tijd aan de drukker wordt geleverd.
– Vraagt aan de vaste leveranciers van stukjes op tijd nieuwe kopij uit.
– De opmaak wordt gedaan door de opmaakredacteur. De hoofdredacteur doet zelf ook een deel van de opmaak met Indesign. Last minute werk kan dan ook zonder verder overleg plaatsvinden. De hoofd- en opmaakredacteur delen digitaal een omgeving (dropbox).
– Maakt van de Indesign files pdf voor de drukker en voor de website.
– Kijkt dagelijks naar de Stempel mail en beantwoordt vragen en geeft informatie.
Aan tijd vergt dit per Stempel zo’n 16 tot 20 uur, als de ervaring toeneemt zal dit wel afnemen. En zoals u weet maken we acht Stempels per jaar.

- promotie -

Ook zijn we op zoek naar een nieuwe eindredacteur.
Deze corrigeert de hele Stempel op Nederlandse taal. Wie wil daar drie uur per Stempel aan besteden? Kennis van de Nederlandse taal is dan een vereiste.

En we zoeken een advertentiemaker voor maximaal twee uur per Stempel.
Deze maakt de advertenties met Adobe Illustrator als die niet als pdf geleverd worden.

Wij doen natuurlijk onze uiterste best opvolgers te vinden, maar mocht dat niet lukken, dan zijn we genoodzaakt de papieren en digitale Stempel te beëindigen. Laat het niet zover komen!