Nieuw in Empel: Praktijk ZelfinZicht

Door Marja van Kampen-Molenaar

De sleutel tot geluk zit in jezelf

- promotie -

Praktijk “ZelfinZicht”, kortweg ZiZ, is de veelomvattende naam van de dit jaar opgerichte praktijk van Marjon Huijbregts aan Vonkenwaard 7. Ook De Stempel heeft bij tijd en wijle behoefte aan wat meer inzicht en dus staan we al snel bij haar op de stoep, óók omdat het kennismakingsgesprek altijd gratis is…

Wat doet Marjon?

Voor ons staat een slanke vrouw (39), duidelijk in balans en alleen al door haar houding wekt ze snel ons vertrouwen. Ze is docent Social Work bij Avans Hogeschool en was daarvoor pedagogisch begeleidster van kinderen en jongeren met zeer uiteenlopende problematiek, wat ze met hart en ziel deed. Bij Avans kwam ze, juist als studentendecaan, tot het besef dat het begeleiden bij persoonlijke problemen haar de meeste voldoening geeft en dat werkt altijd naar twee kanten toe. Of het nu jongeren of volwassenen zijn, ze ondersteunen bij hun persoonlijke groei en ontwikkeling, doet ze het allerliefst, dus volgde ze een coachopleiding en werd dit jaar Praktijk ZiZ opgericht. 

’t Is toch hele stap

Van een vaste aanstelling als docent naar een eigen onderneming is niet niks, denkt De Stempel praktisch. Marjon stelt daartegenover: “Ik werk nu 2 dagen in de week bij Avans en na de zomervakantie neem ik een half jaar onbetaald ouderschapsverlof om me helemaal op coaching te kunnen richten.” Ze is getrouwd en moeder van 3 jonge kinderen. Bij haar geen kant-en-klare adviezen, maar door oplossingsgerichte gesprekken laat ze haar cliënten zélf tot inzicht komen. Iedereen weet immers diep in zijn hart dat zelfreflectie slagvaardig maakt. 

Uiteindelijk gelukkiger?

Zelf is ze zich, na het verlies van dierbaren, meer bewust van het leven geworden en dat schenkt ook verdieping. “Wát is geluk eigenlijk? Ik probeer mensen naar binnen te laten kijken, met meer compassie naar zichzelf. Soms proberen we zoveel ballen in de lucht te houden, wat bezinning kan dan helpen.” De Stempel laat dit even op zich inwerken en knikt.

Wie behoren tot de clientèle?

Jongeren en volwassenen met problemen als onzekerheid, perfectionisme, stress, (faal)angst, rouw en verlies, zingeving, identiteit, zelfbeeld, omgaan met emoties, hooggevoeligheid, communicatie, contact met anderen, weerbaarheid en eenzaamheid. ZiZ probeert je gericht naar een persoonlijk doel te leiden. Kunnen wij het simpel samenvatten dat jezelf leren accepteren leidt naar zelfvertrouwen?

Vanzelfsprekend dat De Stempel onder de indruk is, maar denkt: “durf je als mens die stap te zetten en wie geeft je dat zetje?” Wij voelen wel dat je bij Marjon in goede en veilige handen bent.

Alle informatie vind je op: www.praktijkziz.nl .

[Dit artikel is ook verschenen in De Stempel van 9 juni 2021]