Naam gezocht voor nieuw parochiecentrum

Door Pastor Piet de Jong

Nu de bouw van ons nieuwe Pastoraal Centrum in volle gang is wordt het tijd om na te denken over een nieuwe naam. ‘Zonder naam besta je niet’, zo begint een bekend kinderliedje. Welke naam zou jij passend vinden? Denk mee en geef je suggestie vóór 20 juni 2020 door via e-mail: landelinus@mariajohannes.nl of schriftelijk in de brievenbus van de kerk: Proosdijstraat 14, Empel. Daarna zal een commissie van vier wijze Empelnaren een voordracht doen aan het bestuur. De commissie bestaat uit: Ton de Vos, voorzitter; Ankie van der Dussen; Cindy Verdonk; Jack van Vugt.

- promotie -