Modernisatie KPN-zendmast telefonie op kerk Empel

Ingezonden door Cynthia Streep

Op dit moment zijn de 3 mobiele operators (Vodafone, KPN, T-Mobile/Tele2) bezig met de modernisatie van het landelijk netwerk. Momenteel worden vanuit de huidige masten in Nederland 2G, 3G en 4G signalen uitgezonden. Op enkele plaatsen in Nederland (niet in Den Bosch) wordt geëxperimenteerd met het uitzenden van 5G-signalen, met name door aanbieder Vodafone.

- promotie -

Sneller netwerk voor groeiend dataverbruik

Het mobiele dataverbruik  groeit. Bijvoorbeeld door onderweg films te kijken, het gebruik van drones in de landbouw, machines in de industrie en zelfrijdende auto’s. Daarom moet Nederland ook in de toekomst een snel en stabiel netwerk voor mobiele telecommunicatie krijgen: het 5G-netwerk.  https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/dossier-5g

Update zendmast op kerk Empel

KPN heeft als één van die mobiele operators 2 weken terug onderhoud gepleegd aan haar zendmast op de toren van de Landelinuskerk in Empel. Vanuit deze mast (technisch gezegd: het opstelpunt) worden momenteel 2G, 3G en 4G signalen uitgezonden, geen 5G.

De technische standaard voor 5G-mobiele communicatie is nog in ontwikkeling. Bedrijven die nieuwe apparatuur installeren houden er rekening mee dat deze in de toekomst ook met de 5G-standaard moeten kunnen werken. Dat is ook gedaan door KPN: Bij het plaatsen van de vernieuwde apparatuur zijn de voorbereidingen getroffen voor het in de toekomst door kunnen geven van 5G-signalen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) veilt tussen 2020 en 2022 de frequenties waarop 5G-netwerken kunnen uitzenden.  Zie ook: Europese afspraken over het verdelen van frequenties. Na mondeling contact met KPN wordt ons verteld dat men verwacht pas in 2022 met 5G te kunnen gaan werken in Empel, als de veiling van de frequenties is afgerond en alles voldoet aan de eisen. Voor meer informatie zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/plannen-voor-5g

5G en gezondheid

Alle 5G-antennes moeten, net als 2G-, 3G- en 4G-antennes, voldoen aan de internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling. De totale optelsom van alle elektromagnetische straling mag nooit boven deze limieten uitkomen. In het kennisbericht ‘5G en mobiele communicatie’ beantwoordt het onafhankelijke Kennisplatform Elektromagnetische Velden de meest gestelde vragen over 5G, straling en gezondheid. Op 5 november 2019 heeft de Tweede Kamer de Gezondheidsraad verzocht om op basis van de meest actuele wetenschappelijke inzichten uiterlijk in het 2e kwartaal van 2020 een advies uit te brengen over mogelijke gezondheidsrisico’s in relatie tot 5G.