Maria is weer thuis

Door pastor Piet de Jong

Op zondag 27 maart 2022 werd de gerenoveerde Mariakapel met het door Rien en Mieke Moonen terug geschonken Mariabeeld ingezegend. Dat was een heel bijzonder moment, want het gaat niet over zomaar een beeld; het gaat om een beeltenis die verbonden is met een belangrijk stuk geschiedenis van onze kerk in Empel en van de familie Moonen.

- promotie -

Het beeld kwam zwaar verminkt onder het puin van de door oorlogsgeweld kapotgeschoten kerk van Oud Empel tevoorschijn. Pastoor Claassen legde het verminkte beeld op de zolder van de pastorie. In de jaren ’70 wilde de toenmalige pastoor van het beeld af en vertrouwde het toe aan de zorg van Mieke en Rien Moonen. Na een opknapbeurt kreeg het beeld een prominente plek in hun huis. Het stond daar prachtig in een nis aan het eind van de gang. Het heeft daar 47 jaar gestaan.

In het najaar van 2020 kwam Rien na de mis naar me toe en zei tegen me: Mieke en ik gaan verhuizen, maar wij vinden dat Maria in Empel moet blijven. En zo geschiede.

De Empelnaren vinden het bijzonder dat hun Maria weer terug is in onze na de oorlog herbouwde Landelinuskerk. Zij hebben het beeld opnieuw in hun hart gesloten. Elke zondag staan de kaarsenstandaards vol met brandende lichtjes. Moeder Maria blijft Empel nabij. 

[U kunt deze bijdrage nalezen in De Stempel van 4 mei 2022]