Maaspoortkoor The Flowers zoekt versterking

Altijd al bij een koor willen zingen? Dit koor uit de Maaspoort heeft ook het zangtalent in Empel ontdekt en dat smaakt naar meer, dus: kan je zingen? Zing dan met The Flowers mee.

Ingrid Mulders beantwoordt alvast graag je vragen:

- promotie -

VANWAAR DE NAAM?
De Maaspoort Flowers. Het allereerste lied dat we zongen was I like the flowers. Toen we nadachten over de kledingkeuze voor optredens was het niet gemakkelijk om tot een gezamenlijke keuze te komen. We bedachten toen dat iedereen mooi van zichzelf is en dat we samen ook een mooi geheel vormen (net zoals bloemen). Toen trok iedereen zijn mooiste feestkleding aan en droegen we corsages.

WAT ZINGEN JULLIE?
(Dat is de eerste vraag die mensen stellen als ze horen dat er een koor iedere donderdagochtend in de Schans repeteert.) We zingen bekende Nederlandse liedjes, evergreens en wereldmuziek

WAAR TREDEN JULLIE OP?
We zingen bij activiteiten in en om de Maaspoort. We hebben o.a. opgetreden in de huiskamer van het Epigoon, tijdens de kerstviering van de KBO Maaspoort, en bij het kerstfeest voor de vrijwilligers van onze wijk. Onlangs hadden we een uitwisseling met het kinderkoor van Basisschool Merlijn.

IS HET VOOR MANNEN EN VROUWEN?
Mannen zijn schaars in korenland. We hadden Jan en die zong voor drie. Hij had het wel naar zijn zin bij ons vrouwen. Helaas had hij het te druk met de mantelzorg van zijn vrouw.

IK KAN NIET GOED ZINGEN, MAAKT DAT WAT UIT?
(we zingen allemaal onder de douche)
Iedereen kan zingen, de een heeft er iets meer aanleg voor dan de ander. In principe kan iedereen lid worden van ons koor. Zolang de balans binnen het koor maar goed blijft. Dus je moet wel wijs kunnen houden.

IS ER INSTRUMENTALE BEGELEIDING BIJ DE ZANG?
Een keer in de maand komt onze vaste accordeoniste naar de repetitie. Bij optredens begeleidt ze ons ook.

WAAR VIND IK NOG MEER INFORMATIE?
Kijk op facebookpagina Maaspoortkoor.

HOE KAN IK ME AANMELDEN?
(Ik kan niet wachten!)
Kom op donderdagochtend om iets voor tienen naar de Schans en zing een keer mee met ons of bel 06-14270221.

BEN IK IETS VERGETEN TE VRAGEN?
Ja de over de sfeer. We hebben het fijn met elkaar!

[illustratie aangeleverd door Ingrid Mulders]