Kopij aanleveren voor de Stempel

Kopijsluitingsdata 2019:

11 jan / 22 febr / 29 maart / 10 mei / 14 juni / 30 aug / 11 okt / 22 nov

Verschijningsdata 2019:

30 jan / 13 mrt / 17 april / 29 mei / 3 juli / 18 sept / 30 okt / 11 dec

De Stempel is al sinds 1981 het dorpsblad van Empel. De Stempel verschijnt 6-wekelijks (met een zomerstop) en wordt volledig verzorgd door vrijwilligers.

Voor het aanleveren van kopij kunt u contact opnemen met het redactie-adres.
Ook als u bij wilt dragen aan het tot stand komen van de Stempel bent u van harte welkom. Dat kan bijv. in de vorm van het schrijven van stukjes. Neem ook dan contact op met de redactie. Of als bezorger. Stel u dan in verbinding met de secretaris.

- promotie -

De inkomsten van de Stempel bestaan vooral uit de opbrengsten van adverteerders. Daarnaast zijn vrijwillige bijdragen welkom. Zie hiervoor het colofon in de Stempel. Het drukken van de Stempel wordt van deze inkomsten betaald. Het is mogelijk één enkele advertentie te plaatsen. Maar met een abonnement voor meer advertenties, bijv. voor een jaar, is adverteren relatief goedkoper per keer. Neem voor het plaatsen van advertenties contact op met de secretaris. Tarieven via bijgevoegde link:

Tarieven voor adverteren in de Stempel 2019

Redactieadres voor kopij en schrijvers (a.i.) Contactadres voor commerciële advertenties:
Marjos le Duc
Zeewaardin 4, 5236 EG Empel
073-6450 550
destempel@empelsnieuws.nl

adverteren@empelsnieuws.nl