Kopij en advertenties

De Stempel verschijnt 8 x per jaar in print en is een dorpsblad dat volledig gerund word door vrijwilligers. We bestaan inmiddels 40 jaar en zijn de stem voor het verenigingsleven, school, kerk, sociaal welzijn, particulieren en de vele evenementen die elk jaar weer in Empel worden georganiseerd. Een blad vóór en dóór Empelnaren. Jouw redactionele bijdrage is welkom via redactie@empelsnieuws.nl .

Inmiddels is de Stempel meer dan een dorpsblad alleen. Zo hebben we een eigen website en zijn we te vinden op facebook, twitter en instagram onder de naam Empelsnieuws. De oplage van de Stempel is 2450 stuks en iedere 6 weken valt de Stempel bij de huishoudens in Empel in de bus. Voor onze inkomsten zijn we afhankelijk van onze adverteerders en donateurs, dus draag je ons een warm hart toe, steun ons dan met jouw advertentie:

- promotie -

Contactadres advertenties
Tarieven adverteren de Stempel 2021

Geen Stempel bij de hand? Lees de Stempels online

Kopijsluitingsdata 2021:

15 jan / 26 febr / 9 april / 21 mei / 2 juli / 10 sept / 15 okt / 3 dec

Verschijningsdata 2021:

3 febr / 17 mrt / 28 april / 9 juni / 21 juli / 29 sept / 3 nov / 22 dec