Inzegening nieuwe parochiezaal Empel

Ons nieuwe pastoraal centrum is klaar!

bijdrage door pastor Piet de Jong

- promotie -

Onder het motto ‘zaai het goede en geloof in groeikracht’ heeft onze Landelinusgemeenschap de afgelopen jaren de schouders eronder gezet met als resultaat een mooie en betrokken geloofsgemeenschap én een nieuwe parochiezaal. Met instemming van het Bisdom en met heel veel helpende handen uit onze gemeenschap is een pareltje aan onze Landelinuskerk en aan Empel toegevoegd. Wij zijn verheugd dat dit mogelijk is gebleken in een tijd waarin het bouwen van een kerkvoorziening geen vanzelfsprekendheid is.

Om uitdrukking te geven aan onze dankbaarheid en vreugde, zal er op zondag Gaudete, 13 december 2020 om 09.30 uur een pontificale Eucharistieviering plaatsvinden met bisschop Mgr. dr. Gerard J.N. de Korte als hoofdcelebrant. Aansluitend zal de nieuwe parochiezaal door de bisschop worden ingezegend. Tevens zal dan de plaquette met daarop de naam van de parochiezaal worden onthuld.

We hadden op 13 december graag velen in de Landelinuskerk willen verwelkomen, maar helaas mogen we vanwege de actuele coronamaatregelen niet meer dan 30 gasten ontvangen. We gaan ervoor zorgen dat de viering in ieder geval via een livestream verbinding https://bit.ly/39014PI of via de website van parochie heilige Maria Den Bosch wordt uitgezonden, zodat iedereen weliswaar op afstand de viering en de inzegening kan volgen op beeld. De uitzending begint om 09.15 uur met een impressie van de nieuwbouw. We verheugen ons erop om de nieuwe parochiezaal in gebruik te kunnen nemen ten behoeve van de gemeenschap.