Intocht Sinterklaas Empel

bericht namens het Sint Nicolaas Comité Empel

Opnieuw heeft Sinterklaas tijd gevonden om naar Empel te komen. Als de Wegwijspiet geen fouten maakt, dan komt Sinterklaas op zondag 17 november 2019 om 14:00 uur aan bij Den Bol in Oud-Empel. Net als vorig jaar zullen we dit jaar ook weer samen met Exempel vanaf de Meerwijkweg vertrekken naar Den Bol in Oud-Empel.

- promotie -

Sinterklaas hoopt natuurlijk dat er dan veel kinderen zijn die hij de hand kan schudden en dat zijn Pieten veel snoepgoed kunnen uitdelen.

Begeleid door de muziek van Exempel lopen Sinterklaas, Pieten en kinderen naar De Lachende Vis waar we Sinterklaas welkom zullen zingen en waar de kinderen waarvan de ouders het deelnamestrookje hebben ingeleverd of een mail hebben gestuurd, bij Sinterklaas mogen komen om een cadeautje te ontvangen. Na het uitdelen van de cadeautjes kan ieder kind Sinterklaas een handje geven.

Welke kinderen mag men aanmelden?
-kinderen t/m 6 jaar of die in groep 3 van ’t Wikveld of Caleidoscoop zitten;
-ouders wonen in het bezorggebied van de Stempel.

Hoe kan men kinderen aanmelden? Door het inleveren van het deelnamestrookje dat te vinden is in de oktober editie van de Stempel (verschijnt 30 okt)  of een mail te sturen naar sintempel@gmail.com. De laatste dag waarop dit mogelijk is, is zondag 10 november. Er komt geen apart formulier in de brievenbus.

Stuur de volgende gegevens volledig en duidelijk op naar sintempel@gmail.com [uiterlijk 10 november]:


Achternaam:

Roepnaam:                           Jongen/Meisje Geboortedatum:
Roepnaam:                           Jongen/Meisje Geboortedatum:
Roepnaam:                           Jongen/Meisje Geboortedatum:
Adres:                                  Telefoon:

School:                                Groep: