Gemaal Caners open voor publiek

Museumgemaal Caners in Gewande gaat weer open voor het publiek. Iedere laatste zondag van de maanden april tot en met september kunnen bezoekers van 13.00-17.00 uur een kijkje nemen in het gemaal. Uitzondering hierop is de openingsdatum in juni, deze is 23 juni ipv 30 juni. Rondleiders nemen bezoekers mee terug in de tijd en kijken in de toekomst. Ook de Maasuiterwaard Blauwe Sluis in Gewande is te bezoeken.


Caners
Gemaal Caners werd in 1933 gebouwd en was tot 1979 in bedrijf. Met het gemaal werd overtollig water uit de polders gepompt. Vanaf 1979 heeft het moderne gemaal Gewande deze belangrijke functie overgenomen. Voldoende water betekent: groei en leven. Maar soms zijn gebieden te nat of te droog. Waterschap Aa en Maas grijpt dan in. Ons werkgebied belichaamt 160.000 hectare. Om overal een zo optimaal mogelijk waterpeil te realiseren kunnen we gemalen inzetten. Zoals het moderne Gemaal Gewande.
De hoofdtaak: bemaling van de ingelegen polders Laag- en Hoog Hemaal. Het is gebouwd in de sobere baksteenarchitectuur van de Delftse School. Het is uitgerust met twee schroefpompen, aangedreven door één elektromotor en een dieselmotor. Dit om in geval van calamiteiten de kwetsbaarheid te verminderen. Wat bleek bij de voorbereiding van de ruilverkaveling Midden-Maasland tegen het einde van de jaren zestig? De bestaande gemalen, waaronder Caners, konden de gewenste peilverlaging van de kleigronden niet realiseren. Het nieuwe gemaal Gewande bood de oplossing vanaf 31 mei 1979. Toen verloren drie gemalen in het gehucht Gewande aan de Maas boven Oss hun functie.

- promotie -

Wat is er te zien in gemaal Caners?
Het oude gemaal Caners staat al sinds 2001 op de monumentenlijst. Alleen gemaal Caners is in- en uitwendig gaaf en compleet behouden. Sinds 1983 is dit gemaal ingericht als voorlichtingscentrum en museumgemaal. Er zijn veel foto’s, kaarten en oude werktuigen van het waterschap te zien. Ook de ‘schatten van Caners’ zijn te bewonderen. De originele oude dieselmotor wordt tijdens openingsuren regelmatig gestart en er zijn diverse films over heden en verleden te zien. Stap voor stap zien de bezoekers hoe het proces van waterbeheersing verloopt. Er is ook een rondleiding waarbij het gemaal van binnen en van buiten is te bezichtigen. Daarna volgt een videopresentatie over het watermanagement.

Maasuiterwaard Blauwe Sluis
Op loopafstand van Caners is het mogelijk dit prachtige stuk natuurgebied te bezoeken. De contouren van een oud fort zijn er te zien. Een schans die de toenmalige Rode en Blauwe sluis moest beschermen. In het verlengde van het fort is een moderne pier aangelegd, waar bezoekers kunnen genieten van een mooi uitzicht.

Tip: comineer een bezoek aan gemaal Caners met een bezoek aan museum Hertogsgemaal aan de Rosmalensedijk in Gewande: zelfde openingsdagen (behalve in juni, dan open op 30 juni) en zelfde tijden van 13:00 – 17:00 uur.