Geen diensten in de Landelinus tot 1 juni

Een bijdrage van Pastor de Jong

Gisteren heb ik bijgaande mededeling opgehangen. Terwijl ik ernaar keek realiseerde ik me met pijn in het hart de consequenties van dit eenvoudige berichtje. Tot 1 juni kan ik als pastor door het coronavirus niet voorgaan in onze zo vertrouwde Landelinuskerk. Het virus heeft zich meester gemaakt van ons leven en alles verlamd. Het virus stelt de hoop van velen zwaar op de proef. Zelfs het feest van de hoop bij uitstek: Pasen kunnen we dit jaar niet vieren.

- promotie -

Veel mensen maken zich grote zorgen en leven met grote vragen: hoe­veel mensen zullen nog door het virus getroffen worden, hoeveel mensen zullen zich in deze weken van sociale onthouding extra eenzaam voelen, en wat betekent het virus voor de werkgelegen­heid en bestaanszekerheid van velen? Dat alles legt onze kwetsbaarheid bloot en ook de valse zekerheden waar onze agenda bol van staat. Maar ook al is er door het coronavirus veel tot stilstand gekomen, de liefde hoort daar zeker niet bij. Laten we daarom in deze onzekere tijden ons hart openhouden en er zijn voor elkaar. En dat doen velen. Hulde!

Empel, 29 maart 2020