Gedicht: Denkend aan Empel

Denkend aan Empel

Door Marjos Kösters, vrij naar het gedicht “Herinnering aan Holland” door H. Marsman

- promotie -

Denkend aan Empel

zie ik de Maas als een lint

tijdloos langs

groene weilanden gaan,

bomen als bakens

die ooit de vaart

begeleidden nu

als welkome schaduw

in het zomerse zonlicht staan;

en in de wijde uiterwaarden

hun thuis gevonden

de grazers

één geworden met het land,

rivier, gemaal,

geknotte wilgen,

park en kanaal

in meesterlijk verband.

het oude dorp ligt hier naast

het nieuwe en blijft voor altijd

met het water verbonden,

en van alle kanten wordt de

stem van de vooruitgang

met haar eeuwige lokroep

gewogen en gehoord.                                ©Marjos Kösters

[Dit gedicht is ook gepubliceerd in De Stempel van 3 februari 2021]