Gaat onze kerk sluiten?

Door pastor Piet de Jong

Op 20 maart kopte het Brabants Dagblad op de voorpagina: ‘Parochie moet zes kerken sluiten: ‘Onvermijdelijk’’. Dat leidde in Empel onmiddellijk tot heel wat bezorgde reacties. Dat was natuurlijk ook de bedoeling van de pers. Gelukkig is de werkelijkheid wat genuanceerder.

- promotie -

Zeker, het is voor het kerkbestuur van onze parochie – nu het kerkbezoek, het aantal priesters en de inkomsten steeds verder teruglopen – een hele opgave om de kerk vitaal te houden. En dan zijn pijnlijke maatregelen soms onvermijdelijk. De sombere prognose is dat op lange termijn ‘s-Hertogenbosch het zal moeten doen met slechts twee priesters en twee kerken: een kerk aan de westkant van Den Bosch en een kerk aan de oostkant. Empel vormt samen met Rosmalen en De Groote Wielen de oostkant. Deze herschikking is gedacht vanuit een economische werkelijkheid.

Nieuwe wegen inslaan

Er is ook een andere werkelijkheid en hierin is de vraag: hoe houden wij de Christelijke boodschap van barmhartigheid en gerechtigheid vitaal in een alsmaar zakelijker en harder wordende wereld? In onze wereld komen welzijn en geluk van mensen immers steeds meer onder druk te staan. We moeten daarom niet enkel denken in sombere scenario’s van krimp en sluiten. We moeten nieuwe wegen inslaan nu het duidelijk is dat de huidige en komende generaties op een andere manier kerk willen zijn om aan de kerk zin te kunnen ontlenen. Hoe dan?

Handen uit de mouwen

Dat is een uitdaging die we samen moeten aangaan. Daar zijn we in Empel al volop mee bezig. Dat ziet het kerkbestuur ook en daarom hebben wij de toezegging nog zeker tien jaar door te mogen gaan als de gemeenschap daar zelf actief de schouders onder zet. Daarbij moeten we ons realiseren dat we geen eiland zijn, want daar redden we het niet mee. Met het oog op de toekomst is samenwerking met Rosmalen en de Groote Wielen noodzakelijk. Die toekomst is al begonnen, laten we daarom samen vol vertrouwen de toekomst tegemoet treden en de handen uit de mouwen steken.

[U kunt deze bijdrage nalezen in De Stempel van 4 mei 2022]