Doe mee met de enquete over de buslijnen in Empel

Laat uw stem horen over de buslijnen in Empel!
oproep namens de bestuursraad Empel en Meerwijk

Er rijden twee buslijnen door Empel. BRAVO (Arriva) zet bussen in die voldoende groot (moeten) zijn voor het hele traject. We zijn heel blij met het feit dat ons dorp (nog steeds) met het openbaar vervoer bereikbaar is.

- promotie -

Toch is er niet alleen goed nieuws over de bussen. De leden van de Bestuursraad hebben diverse meldingen gekregen over overlast door de bussen. Om meer duidelijkheid te krijgen over de totale aard en omvang van deze klachten voeren we een inventarisatie van de ervaren overlast uit. Alle inwoners van Empel nodigen we hierbij uit om ervaringen met ons te delen. Dit doen we met behulp van een online tool.

Enquête
De inventarisatie gaat met behulp van een ruimtelijke enquête op BuslijnEmpel.nl . Deze staat open van 25 oktober tot en met 14 november 2018.

Overleg
Met de gegevens die we ophalen in deze inventarisatie denken we een goed beeld te krijgen van de ervaren overlast. Dit beeld is voor de bestuursraad het vertrekpunt voor gesprekken met de gemeente en Arriva. Indien er sprake is van structurele overlast, zullen we in die gesprekken trachten tot oplossingen te komen.

Het resultaat van de inventarisatie staan vanaf 20 november op dezelfde website Buslijnempel.nl. Ook op de website Empelsnieuws en in de Stempel zullen samenvattingen van de inventarisatie en gesprekken worden gepubliceerd. Voordat echter het zover is, vragen we u om mee te werken aan de inventarisatie.

Laat uw stem dus uiterlijk 14 november horen op BuslijnEmpel.nl 
Namens inwoners van Empel en de Bestuursraad alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Wilt u meer weten over de activiteiten van de Bestuursraad? Kijk dan op www.empelsnieuws.nl of neem contact op met ons via bestuursraad@live.nl.