Empel zoals het eens was

Bijdrage en film door Bob van Boekel

Volgend jaar November zal het 75 jaar geleden zijn dat Empel door oorlogsgeweld zowat geheel werd verwoest. Om eens te zien hoe het dorp van mijn voorvaderen er vóór de oorlog uitzag, heb ik hiervan een korte film gemaakt gebaseerd op foto’s van vóór 1945. Al is het aantal hiervoor in aanmerking komende foto’s bij archiefdiensten sterk beperkt, de film geeft een mooi beeld van het dorp zoals het was, met achtereenvolgens: de bewoners,  kerkgeschiedenis, bestuur en bedrijfsleven.

- promotie -