Empel zoals het eens was

Bijdrage en film door Bob van Boekel

In oktober 2018 benaderde Bob van Boekel Empelsnieuws over de film die hij in aanloop naar 75 jaar herdenking van de bevrijding heeft gemaakt. Bob: “Om eens te zien hoe het dorp van mijn voorvaderen er vóór de oorlog uitzag, heb ik hiervan een korte film gemaakt gebaseerd op foto’s van vóór 1945. Al is het aantal hiervoor in aanmerking komende foto’s bij archiefdiensten sterk beperkt, de film geeft een mooi beeld van het dorp zoals het was, met achtereenvolgens: de bewoners,  kerkgeschiedenis, bestuur en bedrijfsleven.” Hartelijk dank Bob voor deze film die we ook in 2019 graag nog even onder de aandacht brengen.

- promotie -