Samen maken we Empel veiliger

Verbeteren van de veiligheid en de veiligheidsgevoelens van inwoners: dit vraagt om maatwerk per wijk. De gemeente, de politie, de bestuursraad en het buurtpreventieteam gingen hierover in gesprek met inwoners van Empel.

Vier op de vijf inwoners voelt zich veilig of heel veilig in de buurt. Slechts vier procent geeft aan zich onveilig of heel onveilig te voelen. Als argument voor het goede gevoel wordt vaak gegeven dat er veel sociale controle is. De meeste bewoners vinden dat het dorpse karakter, ondanks een steeds groter wordend Empel, toch gebleven is.

- promotie -

577 Empelnaren vulden de vragenlijst in, ofwel 14% van de volwassen inwoners. Via de Facebookpagina van de gemeente of een papieren vragenlijst bij de basisscholen, de supermarkt en voetbalclub Emplina. Op 5 maart gingen inwoners tijdens een bijeenkomst in gesprek met burgemeester Jack Mikkers.

Veel inwoners vonden het belangrijk dat er aandacht is voor het verkeersgedrag. Ze vonden daarnaast dat de gemeente en de politie meer moeten communiceren over veiligheid. “Veiligheid is een onderwerp waarover veel gesproken wordt als er iets niet goed gaat. Maar communiceer ook over wat juist wel goed gaat. Dat zorgt ervoor dat inwoners zich veiliger gaan voelen,” gaf een inwoner aan. Inwoners gaven aan dat ze het fijn vinden dat er een buurtpreventieteam actief is. Daarin zorgen inwoners samen voor een veiligere wijk.

Inwoners bedachten de volgende oplossingen:
– De verkeerssituatie bij basisschool Caleidoscoop aanpakken.
– ‘Rent-a-cop’: via Instagram kun je de wijkagent vragen om ergens aandacht aan te geven.
– Een cursus voor inwoners om in gesprek te gaan met (hang)jongeren.

De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in bovenstaande infographic.

[Deze bijdrage is ingezonden namens de gemeente ‘s-Hertogenbosch in samenwerking met de bestuursraad Empel. Gepubliceerd in de Stempel van juli 2020.]