Empel van toen: schoolplein Oud Empel

Door Rein van Uden

Schoolfoto Empel

- promotie -

Deze foto is op het schoolplein gemaakt in Oud Empel in 1947.

We zien:

Bovenste rij van links naar rechts:

Nel van Lith, Marietje van Boekel, Trees de Bekker, Nel Brouwers, Paulien Brouwers, Jo Mulders en Hoofdonderwijzer Dhr. de Grauw.

Onder staand:

Theo Wagemakers, Martien Deckers, Johan Merks en Guus van Dijk, Lambert van der Dussen, Thijs Mulders, Harrie de Kadt en Theo Deckers.

Zittend:

Bert Wiegmans, Nol Geerts en Jan van Goethem.

[Bijdrage is verschenen in De Stempel van 22 december 2021]

Binnengekomen reacties:

Friso van Dooren: “Willem de Graauw was een collega van mijn vader. Hij was hoofdonderwijzer in Empel, hier Oud Empel, later ’t Slot. Mijn vader was dat in Gewande tot april 1956. Als kind kwamen wij vaak ‘s-zondags na de hoogmis met onze ouders bij de Graauw op de koffie.”

Mari Geerts (Mari van Kees de post): ” De school is in 1905 in gebruik genomen en kreeg de naam St. Nicolaas. Door toename van het aantal kinderen werd er in 1931 een derde klaslokaal gebouwd. Door oorlogsomstandigheden werd er vanaf september 1944 geen les meer gegeven en na een provisorisch herstel van de zwaar beschadigde school, werd er in 1949, in verband met de dorpsverplaatsing, een nieuwe school gebouwd op ´t Slot. Dat was ook de St. Nicolaas school.”

Wie weet meer? Wil je iets vertellen over deze foto, de school of de afgebeelde personen? Stuur je reactie naar redactie@empelsnieuws.nl t.a.v. Rein van Uden.