Empel van Toen: de Wal

Door de redactie in samenwerking met Rein van Uden

Hierbij een foto van de Wal in het oude Empel. De Wal was het gedeelte van Empel tussen de Schanshoek (waar nu de A2 is) en de Alverwiel. De foto is van voor de oorlog. Op de voorgrond is de het huis van Dirk van de Leur te zien. Zijn oliekar staat voor het huis. Ernaast woonde Jos van Boekel. Hij staat voor zijn huis en kijkt oplettend naar de fotograaf.

- promotie -

Wie weet meer? Wil je iets vertellen over deze foto? Stuur je reactie naar redactie@empelsnieuws.nl t.a.v. Rein van Uden. Kijk ook eens op onze website empelsnieuws.nl voor updates en aanvullingen op de foto’s uit deze rubriek.