Empel van Toen: boerderijen

Door de redactie in samenwerking met Rein van Uden

Boerderijen in Empel

- promotie -

Hierbij een foto van rond het jaar 1950. Het betreft twee boerderijen aan de Deken Pompenstraat. Tegenwoordig heet het er Kasteeldreef. De locatie is tegenover waar nu De Trub is en schuin tegenover waar nu firma De Groot is. Links zien we de boerderij van Marinus van Engelen en daar rechts naast de boerderij van Willem Reuser. De boerderij van Marinus van Engelen werd afgebroken om er een woonhuis te bouwen.  De boerderij van Willem Reuser is begin jaren ’70 afgebroken. Wie weet meer?

Wil je iets vertellen over deze foto? Stuur je reactie naar redactie@empelsnieuws.nl t.a.v. Rein van Uden.

[Dit artikel is verschenen in De Stempel van 30 maart 2022]