Empel klinkt in Bosch MuziekAkkoord

Door Ton Geerts in samenwerking met Els Roest-de Bekker en Lotte Bosma

Op 15 juli jl. werd het MuziekAkkoord Den Bosch getekend. Een samenwerkingsverband van scholen, professionals, gemeente en culturele organisaties, met als doel om muziekonderwijs structureel terug te brengen naar de basisscholen. Ons eigen Empel vormt een belangrijke schakel in de totstandkoming van dit akkoord.

- promotie -

Opus Leo

“Dit was wat mijn vader als wens voor zich zag bij de oprichting van Opus Leo” aldus Els Roest – de Bekker. Els is geboren en getogen in Empel en opgegroeid in een muzikaal gezin. Vader Leo de Bekker was dirigent van het kerkkoor van de Landelinuskerk, componeerde een aantal missen, een Ave Maria en later ook gelegenheidsmuziek. De muziekstukken werden op CD gezet en verkocht door Opus Leo. “Deze in 2004 opgerichte stichting stelde de inkomsten uit de verkoop van de CD’s beschikbaar voor muzikaal onderwijs aan jong muzikaal talent. Nu werkt de stichting onder de naam: Muziek Brengt Mensen Samen. Dat geeft goed onze doelstelling weer” aldus Els. Wie had kunnen denken dat de missen van ‘de Lee’ zoveel jaren later aan de wieg van het MuziekAkkoord zouden staan.

Den Drumband

“Zelf ben ik als 10-jarig jongske begonnen met muziek maken bij Den Drumband” vult Ton Geerts aan. Ook Tons roots liggen in Empel én bij Exempel waar hij ruim jaar 40 jaar lid is. “Ik zal nooit vergeten hoeveel voldoening ik uit de muziek gekregen heb en nu ik volwassen ben lever ik graag een bijdrage om meer kinderen deze ervaring mee te geven” vertelt Ton verder. Om leden voor Jong Exempel te werven is al jaren geleden gestart met een samenwerking met ’t Wikveld. Van 2016 tot 2019 hebben de school en Exempel subsidie ontvangen om een blazersklas te financieren. Op die manier hebben veel kinderen uit de toenmalige groep 6 kennisgemaakt met het spelen op echte instrumenten. “Het enthousiasme dat deze lessen losmaakte waren de trigger om dit veel breder op te zetten”.

Méér Muziek in de Klas

Lotte vult aan “Dat enthousiasme, maar ook de bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, is voor ‘Méér Muziek in de Klas’ heel belangrijk”. Lotte Bosma is accountmanager bij deze organisatie en woont samen met haar man en twee kleine kinderen sinds ruim een jaar in Empel. “Met onze koningin als erevoorzitter en natuurlijk keihard werken, hebben we landelijk echt een beweging in gang kunnen zetten. Voor de 50e verjaardag van de koningin zijn op heel veel plekken in het land MuziekAkkoorden ondertekend. Zo tof dat onze eigen stad daar ook bij hoort en Empel hierin een belangrijke rol speelt! Ik grap hier steeds dat het puur eigenbelang is voor mijn jonge kinderen, maar ik gun het uiteraard ieder kind om structureel met muziek in aanraking te komen”.

Samenwerking

Drie enthousiaste en gepassioneerde dorpsgenoten die zich inzetten om het doel – muziek weer als vast onderdeel in het basisonderwijs – te bereiken. “Wij kunnen dit doen doordat we geïnspireerd en gemotiveerd worden door de leerkrachten en leerlingen op de scholen. Niet alleen op KC ’t Wikveld: ook lopen er eerste contacten met KC Caleidoscoop. Bovendien stimuleren culturele organisaties als Huis73 en de vele verenigingen, waaronder Exempel, de samenwerking. Elke vereniging heeft zijn eigen actieplan waarin hun bijdrage aan het akkoord vastgelegd is. De bijdrage van Exempel richt zich daarmee ook op de kinderen en scholen in onze directe omgeving”.

Het sluiten van het MuziekAkkoord is niet het einde, maar juist het begin van een mooie ontwikkeling waarin de jeugd, die de toekomst heeft, deze nog een stukje mooier aangereikt krijgt. “Wij zijn blij dat we hieraan mee mogen werken, vanuit de stichting, als vrijwilliger én als professional” sluiten Els, Lotte en Ton af.  Aansluiten of meer informatie? Mail naar info@muziekakkoorddenbosch.nl.

[Dit artikel is ook verschenen in De Stempel van 21 juli 2021]