De Landelinuskerk gaat digitaal

Een bijdrage van pastor Piet de Jong

Nu het coronavirus verwoestend door de wereld trekt en ons dwingt de contacten tot een minimum te beperken heb ook ik mijn toevlucht genomen tot de moderne media. Sinds kort ben ik op Facebook onder de naam ‘Piet de Jong (pastor Empel)’. U kunt mijn posts ook vinden op de website ‘Empelsnieuws’ onder het kopje “Kerk” .

- promotie -

Als gevolg van het coronavirus is het tot 1 juni niet mogelijk om de eucharistieviering in de eigen kerk te volgen. Dat is voor velen een gemis. Niet alleen vanuit het oogpunt van zingeving, maar ook vanwege het ontbreken van de sociale contacten. Om u tegemoet te komen gaan we de kerkdiensten opnemen en doorzenden. Vooralsnog vanwege het coronavirus zonder kerkgangers. U kunt de link naar de uitzendingen vinden op www.youtube.com en vul dan bij zoeken Landelinuskerk Empel in. Zodra de diensten online staan is de juiste link ook te vinden via de website Empelsnieuws. Kijk daarvoor onder het kopje “Kerk”.