“De kerk van de toekomst heeft geen hoge kerktoren nodig”

Door Marja van Kampen-Molenaar

Dat zijn de woorden van pastor Piet de Jong, een mensenmens pur sang. Bij hem staat ‘zorgen voor elkaar’ hoog in het vaandel. De kerk verandert in een diaconale kerk, waarbij ‘diaconie’ (vrij vertaald: dienst aan mensen) letterlijk wordt toegepast. En laten we eerlijk zijn: dáár draait het toch allemaal om? Zorgen voor elkaar in deze chaotische wereld?

- promotie -

Waarom is er pas een jaar een échte diaconie in Empel?

Om dat te weten stapt De Stempel over de drempel van D’n Hof – achter de H. Landelinuskerk – en ontmoet pastor Piet en de vrijwilligers Ton, Ivo, Gijsbert, Lian en Louis, die samen de Werkgroep Diaconie Empel vormen. Wat fijn om ook jonge mensen te zien! Op onze vraag “Waarom nu pas?” volgt een zielroerend verhaal. In de Deken Pompenstraat woont de inmiddels 96-jarige Wim de Bekker, die achter zijn huis een onderkomen had, dat in de volksmond ‘De Bekkerij’ werd genoemd en waar mensen onder zijn bezieling al jaren liefdevol samenkwamen. Wim de Bekker is een mens, waar het ‘herderlijke’ diepgeworteld zit. Pastor Piet en Ton de Vos ontmoeten hem in 2018, mede omdat ze onafhankelijk van elkaar in dezelfde vijver vissen. Uiteindelijk zal D’n Hof – als ‘testament’ van Wim de Bekker – die hulp gaan overnemen. Ze bestendigen dat met een Gebedsdienst, voorgegaan door zowel Wim als pastor Piet, met na afloop een drankje in D’n As. In gedachten staat D’n Hof al in de steigers, maar die wordt pas in 2021 voltooid.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Als de dag van gisteren herinnert pastor Piet zijn intrede 7 jaar geleden. Hogerhand deelde hem mee: “Na 5 jaar sluit de H. Landelinus”.  Inmiddels weet hij dat onze kerkgemeenschap hier blijft, mits… de diaconie D’n Hof blijft bestaan, óók als hij er zelf niet meer is. “Wij zijn de 6e kerk van Empel en willen niet de laatste zijn”. Van de + 12 vrijwilligers zijn er ook nog van De Bekkerij, die elke dinsdag een open inloopmiddag verzorgen, waar mensen elkaar ontmoeten, een luisterend oor vinden en/of een spelletje spelen. Met gratis koffie en thee, soms een gezamenlijke lunch en voor een vrijwillige bijdrage staat er een busje bij de uitgang. De mensen kijken uit naar deze middag, maar bedenk: ze zijn beslist niet ongelukkig. Pastor Piet verwoordt ‘t zo: “Wij proberen ze nóg gelukkiger te maken”. De Werkgroep Diaconie komt eens in de maand samen om alles te evalueren en nieuwe plannen te maken.

Lukken alle mooie initiatieven?

“Niet 100%. De drempel blijkt soms te hoog…. Je geeft niet snel toe dat je eenzaam bent, toch?” Zo hadden ze een maaltijd georganiseerd voor alleenstaanden, maar helaas meldden zich slechts 6 mensen. Ook het “Maatje voor een praatje” verloopt moeizaam. Wie bekent daar behoefte aan te hebben?  Door samenwerking met de Voedselbank ‘s-Hertogenbosch hebben hier onlangs 12 mensen van een Italiaanse maaltijd kunnen genieten en voor een volgende ronde heeft zich zelfs een sponsor gemeld!  De diaconie werkt samen met De Zonnebloem, Buurtzorg én Fietsmaatjes. We zijn hartstikke blij dat de diaconie een elektrische duofiets is toegezegd. Een coördinator gaat het gebruik reguleren. Dus, zijn er vrijwilligers? Ach, er zijn nog zóveel plannen.

Pastor Piet benadrukt dat iedereen welkom is in D’n Hof, kerkelijk of niet, oud of jong, gezond of gehandicapt. Hulp nodig? Durf eens over die drempel heen te stappen: de diaconie is er immers voor ons allemaal. Voor informatie: landelinus@parochiemaria.nl.

[Deze bijdrage is verschenen in de Stempel van 2 november 2022]