Controle onderhoud sloten en beken

Onderhoud aan sloten en beken: jaarlijkse controle door het waterschap

- promotie -

 

Voor een snelle waterafvoer met name in de winter is het belangrijk dat sloten gemaaid en goed onderhouden zijn. Het waterschap voert ieder jaar een zogeheten schouw uit om te controleren of er geen takken en planten in de sloot liggen, de duikers schoon zijn en slootkanten goed gemaaid zijn. Dit jaar is deze schouw in het gebied van het waterschap Aa en  Maas vanaf 15 november.


Dagelijks bestuurslid William de Kleijn: ‘ In voorgaande jaren hebben we gezien dat de meeste eigenaren de zaken goed op orde hebben. Daar ben ik blij mee. Toch zien we  ook nog  dat het onderhoud niet helemaal goed of volledig is gebeurd.  Dat constateren we tijdens de schouw . We infomeren de eigenaren dan wat zij nog moeten doen. Het is in ieders belang dat het water in sloten en beken goed doorstroomt. Daarbij doen we een beroep op u omdat het systeem één geheel is en alle watergangen daarin een belangrijke schakel zijn”.


Ieders verantwoordelijkheid


Het waterschap zorgt voor  veilig, voldoende, schoon en natuurlijk water.  Dit doen we op regionaal niveau. Voor het onderhoud van lokale sloten en beken hebben wij de hulp nodig van eigenaren van het perceel aan het water. Als uw watergang impact heeft op grond of water van anderen in uw omgeving, is het onderhoud dat u moet doen zelfs een wettelijke verplichting. De meeste eigenaren weten dit en het is te vinden op de schouwkaarten die  in het districtskantoor in te zien zijn en op onze website staan: www/aaenmaas.nl/schouw.


Het is bekend maar voor de zekerheid nog even op een rij wat het onderhoud betekent:
• De begroeiing op taluds, bodem en dammen is  gemaaid
• Maaisel, planten, kroos, bladeren,  takken en gezonken voorwerpen zijn uit de watergang verwijderd
• Er zijn geen afschuivingen van taluds en grondophopingen
• Duikers en dammen hebben  een goede doorstroming en verzakte of ingevallen duikers zijn hersteld
• Er worden  geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden om de begroeiing op de taluds tegen te zijn


De schouw


Medewerkers van het waterschap controleren tijdens de zogeheten  schouw of het onderhoud op orde is. Is dit niet het geval dan krijgt de eigenaar een brief waarin staat dat hij 14 dagen de tijd krijgt om  het onderhoud alsnog te doen. Gebeurt dit niet dan krijgt hij een tweede brief met  een nieuwe termijn van 7 dagen. Als de sloot daarna nog niet aan de onderhoudseisen voldoet,  voert het waterschap de nodige werkzaamheden uit op kosten van de eigenaar.  Helaas krijgt de eigenaar daarbij ook een boete (via een bestuurlijke beschikking) van € 100,- per watergang voor een particulier en €300,- voor een bedrijf.
Natuurlijk gaan we ervan uit dat het zover niet zal komen. Iedereen heeft immers een belang bij een robuust watersysteem op orde om een snelle waterafvoer te bevorderen.


Wilt u meer weten


De medewerkers van de medewerkers van de distritskantoren geven graag antwoord op inhoudelijke vragen over het proces van de schouw en de werkzaamheden die u moet uitvoeren.  Zij zijn bereikbaar op 088 17 88 000.