Buurtpreventie in Empel stand van zaken

Op 27 maart 2107 was er in D’n As de eerste vergadering van het Buurtpreventieteam. Het team bestaande uit bijna 20 personen. Loopt op onregelmatige tijden door onze wijk om te letten op onveilige situaties. Denk hierbij aan sleutels nog in de deur, ladders die voor het grijpen liggen voor klimgrage inbrekers en mensen die kostbare spullen in de auto laten liggen. Maar ook maken zij melding via de BeterBuiten app als er gebreken en mankementen zijn in de openbare ruimte. Zij worden hierdoor ondersteund door de politie en gemeente.

De eerste vergadering stond in het teken van een evaluatie van de eerste afgelopen maanden en de geconstateerde punten tijdens de ronden. Een van de leden heeft een planningstool ontworpen waardoor er makkelijk en online een match gemaakt kan worden zodat iedereen in wisselende samenstellingen met elkaar loopt en verspreid door Empel. Hierdoor komt elk gedeelte van Empel aan bod en is er de grootste kans om een lid van het buurtpreventieteam aan te treffen in uw wijk.

- promotie -

Er is veel waardering voor de buurtpreventieleden en ze worden regelmatig aangesproken op hun betrokkenheid en inzet bij hun eigen woon- en leefomgeving.

Deelname aan buurtpreventie kost een paar uurtjes per week en kan door iedereen boven de 18 jaar met een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) uitgevoerd worden. De kosten voor de VOG worden door de Gemeente ’s-Hertogenbosch betaald.

Recentelijk zijn alle buurtpreventieleden van de 12 teams getraind door het Koning Willem1 College, politie en gemeente. Tijdens een drietal workshops kwamen onderwerpen zoals signaleren, de-escalerend optreden en fysieke weerbaarheid aan bod.

Leden van het buurtpreventie team zijn te herkennen aan hun gele hesjes en zij kunnen zich ook legitimeren als deelnemers van het buurtpreventieteam.

Ook interesse om een keer mee te lopen of om zelfs mee te doen en op zo’n manier een actieve bijdrage te leveren aan een schoon, heel en veiliger Empel?

Meld je dan aan via: t-bosman@live.nl .Hij is de coördinator voor het buurtpreventieteam in Empel.

Voor meer informatie over alles wat we gezamenlijk kunnen doen om uw buurt schoon, heel en veilig te houden? Kijk op: www.s-hertogenbosch.nl/samenzienwemeer

 

Foto’s Vincent van Os