24 maart Openbare vergadering Bestuursraad Empel en Meerwijk

De eerstvolgende Openbare vergadering van de bestuursraad Empel en Meerwijk is gepland op dinsdag 24 maart 2020 in het voormalig gemeentehuis aan de Brink 7 te Empel. Aanvang om 20:00 uur. De agenda wordt nog bekend gemaakt.

Verslag laatste bestuursraadvergadering [21 januari 2020] .

- promotie -

Lees de verslagen van de voorafgaande vergaderingen via onze leesplank.

Reacties graag via email naar bestuursraad@live.nl .

[fotocollage: Ingeborg Ruyken]