Agenda vergadering Bestuursraad

Op 29 september a.s. is er weer een openbare vergadering van de bestuursraad Empel en Meerwijk in het voormalig gemeentehuis in Empel, Brink 7. 

 

- promotie -

 

De agenda is als volgt:

1. Opening en gelegenheid tot inspreken
2. Verslag van de online vergadering van 24 maart 2020
3. Mededelingen
4. Ontwikkeling Empels Gat
5. Een toekomstbestendig centrum
6. Afstemming woningbouw
7. Verkeerssituatie Emplina
8. Nutsvoorzieningen Gewande
9. Buslijn Empel
10. Veiligheidsscan Empel
A. Terugblik
B. Punten van aanpak benoemen
11. A. Terugblik op voetrondje
B. Kerstdiner voor ouderen
12. Omgevingsvisie start enquête
13. Rondvraag
14. Sluiting

Het verslag van de laatste vergadering is online te lezen:

Verslag laatste bestuursraadvergadering [24 maart 2020] .

Lees de verslagen van de voorafgaande vergaderingen via onze leesplank.

Reacties graag via email naar bestuursraad@live.nl .

[fotocollage: Ingeborg Ruyken]