Laatste verslag en planning vergadering Bestuursraad

Op 25 mei a.s. staat er weer een openbare vergadering van de bestuursraad Empel en Meerwijk gepland.

Het laatst opgestelde verslag van de bestuursraadvergadering is online te lezen:

- promotie -

Verslag bestuursraadvergadering [2 maart 2021] .

Lees de verslagen van de voorafgaande vergaderingen via onze leesplank.

Reacties graag via email naar bestuursraad@live.nl .

[fotocollage: Ingeborg Ruyken]