Verslag online vergadering Bestuursraad d.d. 24 maart

Op 24 maart heeft een online vergadering plaatsgevonden van de bestuursraad Empel en Meerwijk. Het verslag vind u hier:

Verslag laatste bestuursraadvergadering [24 maart 2020] .

- promotie -

Lees de verslagen van de voorafgaande vergaderingen via onze leesplank.

Reacties graag via email naar bestuursraad@live.nl .

[fotocollage: Ingeborg Ruyken]