Verslag en planning vergadering Bestuursraad

Op 3 november a.s. staat er weer een openbare vergadering van de bestuursraad Empel en Meerwijk gepland. Deze vergadering vindt online plaats in verband met de aangescherpte corona maatregelen. Wilt u de vergadering als toehoorder bijwonen stuur dan een email naar bestuursraad@live.nl .

De volgende punten staan op de agenda.

- promotie -

1. Opening
2. Verslag van de online vergadering van 29 september 2020
3. Mededelingen
4. Ontwikkeling Empels Gat
5. Een toekomstbestendig centrum
6. Afstemming woningbouw
7. Verkeerssituatie Emplina
8. Buslijn Empel (schouw)
9. Bommelerwaard BurgerWindpark A2 Lage Rooijen
10. Kerstdiner voor ouderen (organisatie en locatie)
11. Rondvraag
12. Sluiting

Het verslag van de laatste vergadering is online te lezen:

Verslag laatste bestuursraadvergadering [29 september 2020] .

Lees de verslagen van de voorafgaande vergaderingen via onze leesplank.

Reacties graag via email naar bestuursraad@live.nl .

[fotocollage: Ingeborg Ruyken]