4 september Openbare vergadering Bestuursraad Empel en Meerwijk

0
198

De eerstvolgende Openbare vergadering van de bestuursraad Empel en Meerwijk is op 4 september 2018 om 20:00 uur in het voormalig gemeentehuis aan de Brink 7 te Empel.

Agenda:
1. Opening en gelegenheid tot inspreken
2. Verslag van de openbare vergadering van 12 juni 2018
3. Mededelingen en aandachtspunten
4. Communicatie vanuit gemeente
5. Voorbereiding benoeming nieuwe leden BR
6. Rondvraag
7. Sluiting

- advertentie -

Lees het verslag van de laatste vergadering [12 juni 2018] hier.

Lees de verslagen van de voorafgaande vergaderingen via onze leesplank.