Laatste verslag en planning vergadering Bestuursraad

De meest recente online openbare vergadering van de bestuursraad Empel en Meerwijk vond plaats op 27 mei j.l.

Op de agenda stonden o.a. de volgende onderwerpen:

- promotie -

-Ontwikkeling Empels Gat
-Een toekomstbestendig centrum
-Afstemming woningbouw
-Verkeerssituatie Emplina
-Buslijn Empel
-Veiligheid
-Oversteekplaats Leentjeswaard / Biezeakker met Meerwijkweg
-Oostelijke Landweg

Het bijbehorende opgestelde verslag van de bestuursraadvergadering is online te lezen:

Verslag bestuursraadvergadering [27 mei 2021] .

Lees de verslagen van de voorafgaande vergaderingen via onze leesplank.

Reacties graag via email naar bestuursraad@live.nl .

[fotocollage: Ingeborg Ruyken]