5 november Openbare vergadering Bestuursraad Empel en Meerwijk

De eerstvolgende Openbare vergadering van de bestuursraad Empel en Meerwijk is op dinsdag 5 november 2019  in het voormalig gemeentehuis aan de Brink 7 te Empel. Aanvang om 20:00 uur. De agenda wordt nog bekend gemaakt.

Verslag laatste bestuursraadvergadering [3 sept 2019] .

- promotie -

Lees de verslagen van de voorafgaande vergaderingen via onze leesplank.

Reacties graag via email naar bestuursraad@live.nl .

[fotocollage: Ingeborg Ruyken]