9 april Openbare vergadering Bestuursraad Empel en Meerwijk

0
685

De eerstvolgende Openbare vergadering van de bestuursraad Empel en Meerwijk is op dinsdag 9 april 2019 om 20:00 uur in het voormalig gemeentehuis aan de Brink 7 te Empel.

Agenda:
1. Opening en gelegenheid tot inspreken
2. Verslag van de openbare vergadering van 19 februari 2019
3. Mededelingen en aandachtspunten
4. Empels Gat
5. Centrumplan ontwikkeling Empel
6. Afstemming woningbouw
7. Verkeersoverlast Emplina
8. Nutsvoorzieningen Gewande
9. Enquête buslijn Empel
10. Rondvraag
11. Sluiting

- advertentie -

Lees het verslag van de laatste vergadering hier [19 februari 2019] .

Lees de verslagen van de voorafgaande vergaderingen via onze leesplank.

Reacties graag via email naar bestuursraad@live.nl .

[fotocollage: Ingeborg Ruyken]