7 november Openbare vergadering Bestuursraad Empel en Meerwijk

De eerstvolgende Openbare vergadering van de bestuursraad Empel en Meerwijk is op donderdag 7 november 2019 in het voormalig gemeentehuis aan de Brink 7 te Empel. Aanvang om 20:30 uur.

[Deze vergadering stond eerst gepland voor dinsdag 5 november maar is verschoven naar donderdag 7 november]

- promotie -

Agenda:
1. Opening en gelegenheid tot inspreken
2. Verslag van de openbare vergadering van 3 september 2019
3. Mededelingen en aandachtspunten
4. Presentatie projectmogelijkheden duurzaamheidstransitie
5. Ontwikkeling Empels Gat
6. Een toekomstbestendig centrum
7. Afstemming woningbouw
8. Verkeerssituatie Emplina
9. Nutsvoorzieningen Gewande
10. Enquête buslijn Empel
11. Duurzame polder
12. Veiligheidsscan Empel
13. Rondvraag
14. Sluiting

Verslag laatste bestuursraadvergadering [3 sept 2019] .

Lees de verslagen van de voorafgaande vergaderingen via onze leesplank.

Reacties graag via email naar bestuursraad@live.nl .

[fotocollage: Ingeborg Ruyken]