18 december Openbare vergadering Bestuursraad Empel en Meerwijk

0
306

De eerstvolgende Openbare vergadering van de bestuursraad Empel en Meerwijk is op 18 december 2018 om 20:00 uur in het voormalig gemeentehuis aan de Brink 7 te Empel.

 
 
 
 

- advertentie -

Agenda:
1. Opening en gelegenheid tot inspreken
2. Verslag van de openbare vergadering van 6 november 2018
3. Mededelingen en aandachtspunten
4. Empels Gat
5. Centrumplan ontwikkeling Empel
6. Afstemming woningbouw
7. Verkeersoverlast Emplina
8. Nutsvoorzieningen Gewande
9. Enquête buslijn Empel
10. Ontwikkeling Empel-Zuid
11. Rondvraag
12. Sluiting

Lees het verslag van de laatste vergadering [6 november 2018] hier.

Lees de verslagen van de voorafgaande vergaderingen via onze leesplank.