21 januari Openbare vergadering Bestuursraad Empel en Meerwijk

De eerstvolgende Openbare vergadering van de bestuursraad Empel en Meerwijk is gepland op dinsdag 21 januari 2020 in het voormalig gemeentehuis aan de Brink 7 te Empel. Aanvang om 20:00 uur.

Agenda:
1. Opening en gelegenheid tot inspreken
2. Verslag van de openbare vergadering van 17 december 2019
3. Mededelingen
4. Ontwikkeling Empels Gat
5. Een toekomstbestendig centrum
6. Afstemming woningbouw
7. Verkeerssituatie Emplina
8. Nutsvoorzieningen Gewande
9. Buslijn Empel
10. Veiligheidsscan Empel
11. Rondvraag
12. Sluiting

- promotie -

Verslag laatste bestuursraadvergadering [17 december 2019] .

Lees de verslagen van de voorafgaande vergaderingen via onze leesplank.

Reacties graag via email naar bestuursraad@live.nl .

[fotocollage: Ingeborg Ruyken]