Over de bestuursraad

Bij de samenvoeging van Empel en Meerwijk bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch is voor dit stadsdeel een bestuursraad in het leven geroepen. De belangrijkste taak van de bestuursraad is het adviseren van het gemeentebestuur over zaken “waarbij de belangen van hun gebied specifiek zijn betrokken”.

- promotie -

Om hun taak te kunnen uitoefenen onderhoudt de bestuursraad vele contacten met bewoners, het verenigingsleven en allerlei organisaties en instellingen in hun werkgebied. De signalen die ze daarbij oppikken, verwerken ze in hun contacten, adviezen en verzoeken aan de gemeente. In veel gevallen gebeurt dat rechtstreeks met de ambtelijke organisatie. Daarnaast hebben zij ongeveer 7 keer per jaar overleg met een wethouder die als “vaste overlegpartner” optreedt. Daarin brengen zij hun officiële adviezen aan de gemeente uit.

De vergaderingen worden steeds vooraf aangekondigd op Empelsnieuws en via social media. Bewoners krijgen daarbij gelegenheid om in te spreken over zaken die in de bestuursraad aan de orde (kunnen) komen. De bestuursraad brengt die signalen over aan het gemeentebestuur.

De bestuursraad bestaat op dit moment uit negen leden. Zij hebben, zoals gezegd, een wethouder als vaste gemeentelijke overlegpartner. Ook is er een ambtelijk secretaris die hen ondersteunt in de contacten met de gemeente. Voor hun achterban hebben ze ook eigen, rechtstreekse aanspreekpunten.

Wilt u iets kwijt aan de bestuursraad mail dan naar: bestuursraad@live.nl.

Benieuwd wat er besproken is in de bestuursraadvergadering van Empel?
Verslagen van de bestuursraadvergaderingen kunt u online lezen op de leesplank.

Vergaderingen van de bestuursraad vinden plaats in het voormalig Gemeentehuis, Brink 7, aanvang 20.00 uur.